NVJ-juristen hebben Persgroep gewezen op artikelen in strijd met Wet DBA

dinsdag 12 juli 2016

Bart Verkade, directeur van de Persgroep, stelt dat ‘de juristen van de bonden nimmer hebben gewezen op de passages die wij nu hebben geschrapt en aangepast. Zij hebben op tal van punten input geleverd, maar nooit op deze punten,’ zo meldde hij maandag 11 juli aan Villamedia. Dit is pertinent onjuist, aldus de NVJ en de NVF.

De  Taskforce de Persgroep, bestaande uit de beroepsorganisaties BNO, DuPhO, FLA, NVF, NVJ en de collectieve beheersorganisaties (cbo’s) Lira en Pictoright, schreef in een brief van 22 april jongstleden  aan de Persgroep: ‘Artikel 10.7/14.4 Verhaal van werknemerspremies is in strijd met de Wet DBA’. 

Op 28 april jongstleden reageerde de Persgroep als volgt: ‘Ook dit is niet in strijd met Wet DBA. Ook hier geldt dat de Persgroep deze nieuwe versie van de freelancevoorwaarden nog gaat voorleggen aan de Belastingdienst. Het kan zijn dat uit overleg met de Belastingdienst volgt dat de Persgroep in deze artikelen nog een wijziging zal aanbrengen.’

Op vrijdag 8 juli stuurden de NVJ en de NVF de Persgroep een brief met het verzoek om ook twee andere artikelen aan te passen die in strijd met de wet zijn. Het betreft artikelen 7.5 met betrekking tot ‘Licentie en exclusiviteit’ en artikel 6.4 met betrekking tot de ’Rechten van de maker’. De exclusieve licentie zoals in artikel 7.5 staat, is in strijd met het Auteurscontractenrecht. Het verkapte non-concurrentiebeding  zoals vastgelegd in artikel 6.4 is in strijd met de nieuwe Wet DBA. De NVJ, NVF en DuPho hebben de Persgroep gevraagd om voor vrijdag 15 juli te reageren.

Op vrijdag 15 juli bespreekt de Taskforce de Persgroep hoe zij verder gaat inzake de Algemene Voorwaarden van de Persgroep.