NVJ-ledenvergadering bij MGL

vrijdag 24 oktober 2008

De NVJ houdt voor haar leden werkzaam bij MGL een ledenvergadering om te praten over het conflict tussen personeel en bestuurder van MGL. De bijeenkomst wordt gehouden in de voormalige LD-ruimte, 1ste etage, MGL Sittard en begint om 11.30 uur.

Tijdens de vergadering wil de NVJ met het personeel praten over de te nemen stappen door de NVJ. Al eerder heeft de NVJ haar grote zorg uitgesproken over het gebrek aan wederzijds vertrouwen tussen het personeel en de bestuurder van MGL. NVJ-secretaris Marc Visch: ‘Daarbij richt onze zorg zich met name op de onwerkbare situatie die in onze ogen is ontstaan. Daarmee is de continuïteit van het bedrijf en de dus ook de werkgelegenheid in het geding. De NVJ heeft deze verontrusting ook overgebracht aan de Raad van Commissarissen. Uit het antwoord dat daarop is gekomen mag geconcludeerd worden dat de Raad van Commissarissen niet van plan is drastisch in te grijpen om uit de ontstane patstelling te geraken. Een gesprek met de NVJ wordt van de hand gewezen. Onze inschatting is dat elke dag dat er geen oplossing voor de problemen is gevonden, de situatie alleen maar nijpender wordt.’ Meer bij De Journalist