NVJ: let op arbeidsvoorwaarden bij toelating externe partijen tot mediabestel

dinsdag 25 november 2014

De NVJ benadrukt dat met het toelaten van externe partijen tot het mediabestel nooit de onafhankelijkheid van (journalistieke) producties in het geding mag komen. Daarnaast moet er ook voor worden gewaakt dat deze  partijen - die niet onder de omroep-cao vallen - haar medewerkers slechte arbeidsvoorwaarden bieden, omdat zij op prijs met traditionele programmamakers zullen concurreren. De NVJ reageert hiermee op de uitspraken van staatssecretaris Sander Dekker (OC&W) tijdens het Mediadebat afgelopen maandag in de Tweede Kamer. Het openstellen van het bestel moet tot creatieve competitie leiden, aldus Dekker.

Toetsingskader

Dekker vindt het aan de NPO om een toetsingskader te ontwikkelen, waarbinnen programmavoorstellen van externe partijen worden beoordeeld. Over de wijze waarop een externe partij in co-producentschap met een omroep tot het bestel wordt toegelaten, zullen nog nadere afspraken worden gemaakt.

Regionale omroepen

Dekker onderstreepte ook maandag weer het belang van de regionale omroepen als waakhonden van de democratie op regionaal niveau en gaf aan dat er meer samengewerkt zou moeten worden. De NVJ spreekt in dit verband wederom haar zorgen uit over de aankomende bezuinigingen van 17 miljoen euro binnen de regionale omroepen. ‘We zullen er op toezien dat de bezuinigingen niet ten koste gaan van journalistieke onafhankelijkheid en kwaliteit’, aldus Jean-Louis Veenstra, secretaris Omroep bij de NVJ.

Tijdelijke contracten

De NVJ is ontevreden met de reactie van de staatssecretaris op het verzoek van Kamerlid Jasper van Dijk (SP) om te praten met omroepwerkgevers over het aantal tijdelijke contracten en te komen tot een vermindering van dit soort contracten. ‘Dekker stapte veel te snel over deze motie heen’, aldus Veenstra. ‘De NVJ stelt dit probleem al jaren aan de kaak. Het is geen geheim dat meerdere omroepwerkgevers al jarenlang geen vaste contracten aanbieden en werknemers, met name journalisten, er na drie jaar doodleuk voor drie maanden uitgooien om deze werknemer daarna weer voor hetzelfde werk en weer met een tijdelijk contract aan te nemen. Dit is oneigenlijk gebruik en moet echt stoppen.’