NVJ noemt mediaparagraaf regeerakkoord ‘kort en vooral leeg’

dinsdag 30 oktober 2012

De NVJ noemt de mediaparagraaf uit het regeerakkoord tussen VVD en PvdA ‘kort en vooral leeg’. De kansen om een breder mediabeleid in de steigers te zetten, is opnieuw niet gegrepen, zegt NVJ-secretaris Thomas Bruning in een eerste reactie. De landelijke publieke omroep moet extra 100 miljoen bezuinigen.

De regionale omroepen worden niet langer gefinancierd door de provincies, maar door het Rijk, aldus het akkoord. Kleinere ‘artikel 2.42’-omroepen (omroepen met een kerkelijke of levensbeschouwelijke inslag) worden ondergebracht bij omroeporganisaties. Het eerder aangekondigde mediafonds wordt heroverwogen. Het Stimuleringsfonds voor de Pers blijft bestaan.


De landelijke publieke omroep raakt verspreid over twee jaar (2016 50 miljoen en dan 100 miljoen in 2017) het budget kwijt. Daarvan heeft de nieuwe coalitie 55 miljoen ingevuld: 25 miljoen minder omdat samenwerking met de regionale omroepen geld bespaart, 16 miljoen omdat de fusie tot het grote mediafonds er niet komt en 14 miljoen wordt er gekort op de kleine omroepen.

Blijf over 45 miljoen nader in te vullen. De landelijke publieke omroepen krijgen een extra taakstelling, die kan worden gerealiseerd door eigen inkomsten te vergroten, onnodige uitgaven aan ledenwerving te voorkomen en de voorgenomen koppeling tussen ledenaantallen en budgetten van omroepverenigingen los te laten en te vervangen door een systeem met A- en B-licentie. Toetreding van nieuwe omroepen blijft mogelijk.

Het ontbreken van maatregelen, die de journalistiek regionaal en lokaal stimuleren, is net als het ontbreken van een lager btw-tarief voor digitale (journalistieke) producties een gemiste kans, aldus NVJ-secretaris Thomas Bruning. “Nergens blijkt dat dit akkoord onderkent hoe moeilijk kwetsbare, maar maatschappelijk zeer waardevolle deelgebieden in de journalistiek er anno 2012 voor staan.” Met de extra bezuinigingen op de publieke omroep van 100 miljoen euro komt de daling in budget op 30 procent in drie jaar. “Alhoewel het in crisistijd niet verbazingwekkend is dat er geen extra geld wordt vrijgemaakt, hadden we tenminste een aantal aanzetten tot actief beleid verwacht. De NVJ zal in een brief aan de nieuwe bewindspersoon deze aanzetten alsnog verwoorden.”