NVJ positief over OCW-bijdrage jonge journalisten

woensdag 13 mei 2009

De NVJ reageert positief op het initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Dat stelt vier miljoen euro voor de komende twee jaar beschikbaar voor het aanstellen van jonge journalisten op krantenredacties.

Minister Plasterk presenteerde het initiatief tijdens de uitreiking van de journalistieke prijzen van De Tegel 2008. De vergoeding staat los van de stimuleringsregeling in de dagblad-CAO. Plasterk gaat er vanuit dat deze regeling voor jonge journalisten ook bij de volgende CAO-onderhandelingen tussen NVJ en NDP in stand blijft. De extra maatregel van OCW zal naar verwachting zo snel mogelijk in werking treden. Mogelijk kunnen de eerste journalisten al na de zomer aan de slag. Bij het aantal van zo'n dertig krantentitels zal het gaan om twee extra journalisten per krant.

De NVJ verwelkomt het initiatief als gebaar vanuit OCW. ‘Het garandeert dat de gelden in versterking van de journalistieke menskracht terecht komt’, aldus algemeen secretaris Thomas Bruning. ‘Het geeft extra kansen op de banenmarkt voor jonge journalisten, wat hard nodig is. Bovendien kan dit een positief effect hebben op de toekomst van de dagbladen. Het succes van NRC Next is een mooi bewijs dat investeringen in jong talent ook echt een sterk nieuw product en nieuwe lezers kan opleveren.’
De NVJ zal in haar overleg met dagbladuitgevers zich ervoor inspannen dat deze bijdrage ook echt als extra investering zal worden gebruikt.