NVJ praat met Kamerleden over Persbrief

dinsdag 9 december 2008

NVJ-secretaris Thomas Bruning praat op dinsdag 9 december met de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer over de Persbrief van minister Ronald Plasterk. De NVJ pleit ondermeer voor een innovatiefonds voor de media en een laag BTW-tarief voor alle digitale nieuws- en opiniërende uitingen.

Thomas Bruning zal samen met andere genodigden dinsdagmiddag in gesprek gaan met de mediawoordvoerders van de politieke partijen. De NVJ bekritiseerde eerder al de Persbrief in een op 26 november verschenen opiniestuk in de Volkskrant en De Journalist. Bruning stelt dat de onafhankelijke pluriforme pers in gevaar is en dat de markt niet sterk genoeg is om zelf de problemen op te lossen. ‘Effectieve beleidsmaatregelen ontbreken in de persbrief’, aldus Bruning. De NVJ stelt daarom een tweetal maatregelen voor waaruit de verantwoordelijkheid van de overheid voor een gezonde ontwikkeling van een onafhankelijk pluriform media-aanbod wel tot uitdrukking komt:

- Stel een innovatiefonds voor de media in met een substantieel budget:
Omdat mediabedrijven geen terugverdienmogelijkheden op korte termijn zien, ontstaat het gevaar dat de noodzakelijke innovatieve investeringen op dit gebied uitblijven. Een innovatie- of matchingfonds, zoals eerder op andere gebieden door het ministerie van Economische Zaken ontwikkeld, zou hier een antwoord op kunnen zijn. Een dergelijk fonds kan voor mediabedrijven een stimulans zijn om te innoveren in de journalistieke infrastructuur. Een investeringsfonds kan het verschil maken om mediabedrijven net het zetje te geven om weer te gaan investeren in nieuws in plaats van te saneren in arbeidsplaatsen, wat direct zijn weerslag heeft op de onafhankelijke nieuwsvoorziening. Een substantieel budget is noodzakelijk om dit fonds tot een succes te maken. Daarom zou tenminste hiervoor een budget beschikbaar moeten worden gesteld dat gelijk is aan het budget dat de afgelopen jaren aan de publieke omroep is betaald voor investeringen in de nieuwe media.

- Introduceer het lage BTW-tarief voor alle digitale nieuws- en opiniërende uitingen:
Als het de overheid werkelijk ernst is met het belang van de media, juist ook op de digitale platformen, dan is het verlagen van de verdiendrempel het eerste dat de overheid kan doen om zo een pluriform aanbod te garanderen. Het maken van nieuws is arbeidsintensief en kostbaar. Met een laag BTW-tarief voor digitale nieuws- en informatiediensten maakt de overheid die producten toegankelijk voor publiek en kan het noodzakelijke verdienmodel eerder worden gerealiseerd.

Het rondetafelgesprek begint om 17.00 uur en is live te volgen via de website van de Tweede Kamer.

Andere genodigden zijn:
Paul Bos, directeur NNP, organisatie van lokale nieuwsmedia
Theo Bouwman, voorzitter St. Raad voor de Journalistiek
Theo Dersjant, mediajournalist en docent journalistiek Fontys Hogeschool Tilburg
Jan van Groesen, voorzitter Stichting Mediaombudsman Nederland
Rimmer Mulder, algemeen hoofdredacteur Leeuwarder Courant
Wim Noomen, voorzitter Stimuleringsfonds voor de Pers
Kees Spaan, voorzitter Nederlandse Dagbladpers (NDP)
René van Zanten, zelfstandig mediaondernemer, voormalig journalist, hoofdredacteur en directeur- uitgever bij verschillende Wegenerdagbladen (resp. Haagsche Courant, Utrechts Nieuwsblad, De Gelderlander)