NVJ-secretaris beantwoordt vragen freelancers Sanoma

vrijdag 15 november 2013

Uitgeverij Sanoma gaat zich volledig richten op 17 tijdschrifttitels. De andere 32 titels worden verkocht, geschrapt dan wel samengevoegd. Ook voor freelance (foto)journalisten heeft de sanering grote gevolgen. Rosa García López, secretaris van de secties Freelance en NVF, beantwoordt de meest gestelde vragen door freelancers. Op maandag 18 november organiseert de NVJ een informatiebijeenkomst vanaf 16.00 uur bij Sanoma.

Wat kan de NVJ voor freelance (foto)journalisten doen?
‘Adviseren, juridisch bijstaan en de mogelijke scenario’s doornemen van de 32 titels die in de etalage staan. Ondanks dat de NVJ geen collectieve afspraken mag maken voor freelancers, vanwege de Mededingingswet, zullen NVJ Freelance en NVF zich sterk maken voor freelance (foto)journalisten. Bij doorverkoop van de titels zullen we pleiten voor handhaving van de huidige tarieven. Daarnaast vragen we aan Sanoma om freelancers tegemoet te komen met individuele oplossingen en om rekening te houden met hun persoonlijke situatie en hun financiële afhankelijkheid van Sanoma Media.’

Gaat bij de verkoop van titels de content (zowel print als online) uit de Content Library mee?
‘Dat is aan Sanoma om te beslissen,’

Als de content uit de Content Library meegaat, welke impact heeft dit dan voor de freelancers?
‘Dat is afhankelijk van de afspraak die de freelancer met Sanoma heeft over de exploitatiewijze van het werk en de mogelijke overdracht van dat exploitatierecht aan derden.’

Worden bladen doorverkocht inclusief freelancers die voor vaste rubrieken schrijven?
‘Nee, de medewerkers in vaste dienst gaan bij verkoop over met behoud van arbeidsvoorwaarden. Maar dit laat onverlet dat na de overname alsnog een reorganisatie bij de nieuwe eigenaar kan worden doorgevoerd. Freelancers die een vaste rubriek hebben, worden meestal gevraagd om deze rubriek te blijven verzorgen. Dit geldt zeker voor succesvolle rubrieken en columns. De nieuwe eigenaar van het blad zal opnieuw onderhandelen over de voorwaarden en tarieven. De praktijk leert dat er wordt ingezet op een lager tarief, maar het is wel mogelijk om hierover op individuele basis te onderhandelen.’

Kan de NVJ er voor waken dat de huidige Sanoma-tarieven bij doorverkoop minimaal worden gehandhaafd?
‘De NVJ mag niet over tarieven onderhandelen vanwege de Mededingingswet. Wel zullen we bij doorverkoop een pleidooi houden voor minimale handhaving van de huidige tarieven. Daarnaast organiseert de NVJ een extra workshop ‘onderhandelen’ voor freelancers.’

Hoe verstandig is het om nu nog een nieuw format te pitchen voor een Sanoma titel?
‘Enerzijds adviseren we om een nieuw format aan een concurrerend blad met meer bestaanszekerheid aan te bieden. Anderzijds is het, als je kans ziet om een Sanoma-titel dat in de verkoop staat te versterken, een uitgelezen kans om te laten zien wat je als freelancer in huis hebt.’

Er is aangekondigd dat Sanoma Media 500 fte’s schrapt? Om hoeveel banen gaat het?
‘Naar schatting gaat het om 600 tot 700 banen.’

Worden er ook mensen ontslagen bij de 17 tijdschriftentitels die bij Sanoma blijven?
‘Dat is niet onwaarschijnlijk.’

Is bekend hoeveel vaste medewerkers als freelancer verder willen en of zij ‘geld en opdrachten meekrijgen’?
‘Nee, dat is in dit stadium nog niet bekend. Het betreft bovendien zeer individuele keuzes. De kans is groot dat een deel van de vaste medewerkers zich gaat heroriënteren op de arbeidsmarkt en zich laat bijscholen voor een ander vak. Niet iedereen wil in de journalistiek actief blijven, zo leert de praktijk bij reorganisaties.’

Is dit eigenlijk niet oneigenlijke concurrentie voor de huidige freelancers?
‘Het is maar hoe je het bekijkt. Huidige freelancers hebben het voordeel dat zij al meerdere opdrachtgevers hebben en dat hun praktijk staat. Om er nu als freelancer tussen te komen is bijzonder moeilijk.’

Welk effect heeft de reorganisatie op de klacht mogelijk misbruik economische machtspositie Sanoma Media die de NVJ wil indienen?
‘De reorganisatie op zichzelf zegt niets over eventueel misbruik economische machtspositie. Het verkopen van titel heeft waarschijnlijk wel effect op een eventuele machtspositie van Sanoma, ze worden een kleinere speler op de tijdschriftenmarkt. Of die kleinere positie een economische machtspositie oplevert, valt zo niet te zeggen. Daarvoor is een marktanalyse nodig.’

Zijn de onderzoeksresultaten van de enquête ‘Marktpositie freelancers die aan Sanoma Media leveren’ bekend?
‘Nee nog niet. Uiterlijk in de eerste week van december zijn de resultaten bekend, maar de resultaten zijn niet openbaar omdat het onderzoek concurrentiegevoelige gegevens bevat. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) staat niet toe dat de gegevens openbaar worden gemaakt. De onderzoeksresultaten worden overhandigd aan de ACM, indien de resultaten de klacht mogelijk misbruik economische machtspositie onderschrijven.’

Bijeenkomst en persoonlijk advies:

Op 18 november van 16.00-18-00 uur organiseert de NVJ een eerste informatiebijeenkomst bij Sanoma. Leden van de NVJ zijn van harte welkom, maar neem ook je collega’s die nog niet lid zijn mee. Om te weten hoeveel mensen er ongeveer komen, is het handig om je vooraf aan te melden via vereniging@nvj.nl onder vermelding van Bijeenkomst Sanoma.

Heb je vragen of advies nodig, stel ze aan onze juristen en secretarissen:
➢ Rosa Garcia López, secretaris Freelance en NVF: rgarcialopez@nvj.nl 020 3039744 of 06 14499619
➢ Yvonne Dankfort, secretaris Tijdschriften: ydankfort@nvj.nl 020 3039742 of 06 51585231
➢ NVJ Juristen en Advocaten: juridisch@nvj.nl, 020 3039700 (spreekuur op werkdagen van 14 uur tot 17 uur)

Wij adviseren leden zoveel mogelijk informatie in te winnen en vragen te stellen over de eigen positie en toekomst. Alle vragen of ingewonnen informatie kun je aan ons e-mailen: vereniging@nvj.nl

In het dossier Sanoma worden de ontwikkelingen nauwgezet gevolgd en vind je praktische informatie en contactpersonen.