NVJ-sectie Zelfstandigen zoekt nieuwe bestuursleden

dinsdag 15 december 2015

Hou je van je vak en wil je iets betekenen voor andere journalisten? Het bestuur van de sectie Zelfstandigen is op zoek naar minstens vier nieuwe leden om het bestuur uit te breiden.

De sectie Zelfstandigen behartigt de belangen van alle zelfstandige journalisten ongeacht voor welke (journalistieke) opdrachtgever ze werken. De sectie maakt zich sterk voor een billijke vergoeding, behoud van auteursrechten en  versterking van de onderhandelingspositie. Ook organiseert zij bijeenkomsten rond het vak die kennis en ondernemersvaardigheden  stimuleren. Juist in deze roerige tijden is het belangrijk om je stem te laten horen.

De sectie Zelfstandigen zoekt naar zelfstandige journalisten die:

  • Het leuk vinden om mee te denken over alle aspecten van ondernemen in het journalistieke vak
  • Organiseren in hun bloed hebben zitten
  • Graag een vinger aan de pols houden van uitgevers en mediaconcerns als het gaat om (online) nieuwe strategieën
  • Zich graag bezighouden met innovatie binnen de journalistiek en daarbij horende randvoorwaarden voor zelfstandigen
  • Actief zijn in een collectief en het voortouw nemen in het organiseren van evenementen
  • Bij voorkeur bij de omroep actief zijn of ervaring hebben met radio/beeld
  • Het liefst kennis van online auteursrecht hebben
  • Verbindend optreden en recht doen aan de verschillende groepen zelfstandigen, zoals de ras-ondernemers en de zelfstandigen die gedwongen zijn gaan ondernemen
  • We zoeken leden die middenin de praktijk staan.

Het bestuur vergadert elke maand. Al naar gelang de activiteiten waar je aan bijdraagt bedraagt de tijdsbesteding een dagdeel per maand. 

Wil jij graag actief worden binnen de NVJ en herken je jezelf in één of meerdere punten die hierboven genoemd zijn? Bel of e-mail dan voor 20 januari 2016 met de secretaris van de sectie Zelfstandigen, Rosa García López, 06144 99 619 of rgarcialopez@nvj.nl.

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zullen er verkiezingen plaatsvinden.

Kandidaat bestuursleden kunnen aanmelden door een beknopte CV en motivering te sturen naar rgarcialopez@nvj.nl, of per post aan NVJ sectie Zelfstandigen, Postbus 75997, 1070 AZ Amsterdam.

Kandidaat bestuursleden zijn van harte welkom op de Nieuwjaarsborrel en het evenement ‘Digitaal verdienen’ van de sectie Zelfstandigen op donderdag 14 januari in VondelCS in Amsterdam.