NVJ vraagt garanties van Mediahuis vanwege voorgenomen consolidatieslag

donderdag 15 juni 2023

Het Belgische private mediaconcern Mediahuis heeft vandaag aangekondigd dat het drie van haar vier Nederlandse dochterbedrijven wil samenvoegen. De NVJ maakt zich hierover zorgen en vraagt garanties aan Mediahuis met betrekking tot onder andere baanbehoud en de redactionele, onafhankelijkheid van de verschillende (regionale) dagbladen.

Foto: Remko de Waal

Deze zouden in de plannen voortaan onder één aansturing kunnen gaan vallen. ‘Wij houden de voorgenomen consolidatieslag met argusogen in de gaten en willen hierover in gesprek met Mediahuis’, zegt Paul Teixeira, secretaris Uitgeverijbedrijf bij de NVJ. Hij roept NVJ-leden met klem op om hun vragen en zorgen bij de NVJ kenbaar te maken.

Werkgelegenheid en redactionele onafhankelijkheid

De NVJ is niet tevoren gekend in deze ingrijpende wijziging van de bedrijfsstructuren, waardoor Mediahuis de NVJ niet alleen overvalt met dit voornemen, maar tevens in strijd handelt met in de cao Uitgeverijbedrijf vastgelegde afspraken.

Voorop staat voor de NVJ dat deze aangekondigde consolidatie niet ten koste mag gaan van de redactionele werkgelegenheid. Ook wil de NVJ garanties krijgen dat de redactionele onafhankelijkheid en de eigen koers van de diverse titels ook in de toekomst gewaarborgd blijft. Dit was nu juist onderdeel van de steevast door Mediahuis verkondigde filosofie, die nu dreigt verlaten te worden.

Daarnaast maakt de NVJ zich zorgen over de effecten van de beoogde centralisatie op de mediapluriformiteit: er is een reëel gevaar dat de regionale titels geconfronteerd gaan worden met een centrale journalistieke leiding, die op belangrijke punten de identiteit van de titels kan gaan bepalen. Daarbij valt ook te denken aan de uniformering van freelancetarieven of voorwaarden in negatieve zin, zoals we dat eerder ook bij andere grote mediabedrijven hebben gezien.

De NVJ wil dan ook op korte termijn over deze onderwerpen in gesprek met Mediahuis gaan.

Verlies van arbeidsplaatsen

Als het aan de Belgische eigenaar ligt, komen Mediahuis Limburg (De Limburger), Mediahuis Nederland (Telegraaf en verschillende regionale dagbladen in Noord- en Zuid-Holland) en Mediahuis Noord (Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad en diverse lokale media) als aparte bedrijfsonderdelen te vervallen. Zij moeten nog eind dit jaar worden samengevoegd tot een onderneming met één centrale directie en gezamenlijke stafafdelingen. Het samengevoegde geheel zou de nodige besparingen moeten opleveren. De NVJ vreest dat daar met name het wegbezuinigen van (redactionele) arbeidsplaatsen mee wordt bedoeld.

Reactie OR Mediahuis Limburg

De zorgen van de NVJ worden gedeeld door de OR van Mediahuis Limburg. In een officieel commentaar stelt OR-voorzitter Frans Pasma: ‘We zijn verontwaardigd en strijdbaar. Als dit plan doorgaat, betekent dat het einde van Mediahuis Limburg in deze vorm. Dat kunnen we niet laten gebeuren. Toen we toetraden tot Mediahuis is schriftelijk vastgelegd dat Mediahuis Limburg een zelfstandige onderneming zou blijven, met een eigen directie en een eigen raad van commissarissen die het beleid bepalen. Juist dankzij die zelfstandige positie en ons netwerk in de Limburgse samenleving is MHL al jaren een van de best presterende onderdelen van de groep. Aantasting van de bestaande afspraken met de aandeelhouder is voor de ondernemingsraad dan ook onacceptabel.’