NVJ vraagt NRC om uitleg

donderdag 21 oktober 2010

De NVJ heeft vandaag directie en hoofdredactie van NRC Handelsblad in een brief om opheldering gevraagd over de gisteren via de media bekend geworden plannen tot het laten afvloeien van dertig journalisten.

Tot op heden is de NVJ niet officieel op de hoogte gesteld van de voornemens. ‘Naar wij begrijpen is het de bedoeling in totaal dertig journalisten te laten afvloeien, vijftien nog dit jaar en vijftien in het eerste kwartaal van volgend jaar’, zegt dagbladsecretaris Arthur Maandag. ‘Op zichzelf kan daarmee de indruk ontstaan dat een poging wordt gedaan de wettelijke regels met betrekking tot collectief ontslag te omzeilen. Bij een collectief ontslag hoort, zoals bekend, een sociaal plan. En daarin staan heldere en dus ook toetsbare regels over de manier waarop een inkrimping verloopt. De NVJ wil zeker op dit punt van NRC Handelsblad een toelichting.’

Daarnaast wijst de NVJ op bepalingen in de CAO voor dagbladjournalisten die betrekking hebben op (de gevolgen van) structuurwijzigingen. De vakorganisatie vraagt zich af of de inkrimpingsplannen daar wel mee in overeenstemming zijn. Ook daarover wordt een reactie van NRC Handelsblad gevraagd.