NVJ wil opheldering publicatieverbod

maandag 21 december 2009

De NVJ steunt het verzoek van journalist Marcel Metze aan de Vaste Kamercommissie voor Verkeer & Waterstaat om volledige opening van zaken te geven omtrent zijn boek over Rijkswaterstaat.

Marcel Metze schreef in opdracht van Rijkswaterstaat het boek ‘Veranderend getij’ over de reorganisatie die Rijkswaterstaat sinds 2003. De top van Rijkswaterstaat wilde uiteindelijk het boek niet publiceren tenzij er een andere versie kwam. Van de rechter mocht Metze zijn boek niet zelf uitbrengen.
De NVJ heeft zich in hoge mate verbaasd over de onprofessionele wijze waarop het ministerie van Verkeer & Waterstaat met een door henzelf verstrekte onderzoeksopdracht aan een gerenommeerd journalist en historicus is omgegaan. Over de inzet van die opdracht - een onafhankelijke en openhartige studie naar veranderingen bij Rijkswaterstaat, te publiceren in boekvorm - kon geen enkel misverstand bestaan.
Door volledige publicatie van de bevindingen te blokkeren laat het ministerie op zijn minst de verdenking op zich dat een overheidsorgaan zaken zou willen verbergen voor een breder publiek, terwijl zij toch juist als missie heeft om zo transparant mogelijk verantwoording af te leggen over het door haar gevoerde beleid. De NVJ onderschrijft dan ook het verzoek van Marcel Metze aan de commissie om volledige opening van zaken te geven.