NVJ zet bodemprocedure Wiv door

woensdag 18 april 2018

NVJ vindt dat de fundamentele bezwaren tegen de Wiv, ook na de aanpassingsvoorstellen van het kabinet blijven bestaan. Daarom ziet de NVJ deze graag aan de Europese grondwettelijke verdragen getoetst.

Tegelijkertijd is besloten om niet mee te doen aan een kort geding, dat een aantal partnerpartijen deze week heeft aangekondigd. De NVJ zet in op een bodemprocedure waarin de pijnpunten uit de Wiv worden getoetst aan het Europees grondrechtelijk kader. ‘We realiseren ons dat deze weg meer tijd kost’, aldus algemeen secretaris Thomas Bruning, ‘maar hechten belang aan een zorgvuldige toetsing, waarvoor een bodem  procedure in onze optiek de meer geëigende weg vormt.’

De partnerpartijen waaronder Bits of Freedom en Free Press Unlimited kondigden woensdag een kort geding aan te spannen indien het kabinet vasthoudt aan inwerkingtreding van alle onderdelen van de Wiv2017 per 1 mei 2018.