NVJ/NVF vraagt aanpassing fotografencontract Cobouw

dinsdag 4 oktober 2011

Freelance fotojournalisten zijn volgens het contract van Cobouw aansprakelijk voor derden die denken een claim te hebben op het auteursrecht op de foto. Bovendien zijn de fotojournalisten verplicht om Cobouw te waarschuwen als er risico’s zijn inzake portretrecht of beeldrecht. Dat zou betekenen dat de uitgever van de freelancers verwacht dat zij eventuele claims voor hun rekening nemen, aldus NVJ/NVF. ‘Het lijkt ons niet meer dan logisch dat Cobouw ook de aansprakelijkheid voor vorderingen uit portretrecht en beeldrecht accepteert.’ De NVJ/NVF wil graag overleg met de uitgever over de Overeenkomst van Opdracht 2011, waarin deze bepalingen zijn opgenomen.

‘Het is logisch dat de fotograaf als maker en auteursrechthebbende garant staat voor verkregen toestemming van de geportretteerde, maar hij kan onmogelijk aansprakelijk worden gesteld voor de context waarin een foto gepubliceerd wordt’, zegt algemeen secretaris Thomas Bruning. ‘Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarbij een onschuldige portretfoto wordt afgedrukt bij een artikel over bijvoorbeeld criminele jongeren. Dit kan een vordering tot schadevergoeding van de geportretteerde uitlokken. Die verantwoordelijkheid kan de uitgever niet op de fotograaf afschuiven, terwijl die fotograaf part noch deel heeft aan de feitelijke schending van het portretrecht. Het onderdeel zal naar onze mening dus uit het nu voorliggende contract moeten worden geschrapt.’

Ook de verantwoordelijkheid in het contract voor beeldrechten is onterecht, zo stelt NVJ/NVF. Fotojournalisten hebben met beeldrechten te maken als zij gebouwen fotograferen en andere werken waarop auteursrecht van een architect of kunstenaar rust. Als dergelijke foto’s in opdracht van Cobouw worden gemaakt, is het in de optiek van NVJ/NVF volstrekt voor de hand liggend dat de uitgever bij publicatie voor eventuele claims verantwoordelijk is en niet de fotograaf. ‘Aangezien het in zo’n geval Cobouw is die bepaalt wat het onderwerp van de foto is, zou ook Cobouw de eventuele aansprakelijkheid hiervoor dienen te dragen.’
De NVJ is in afwachting van een reactie van Cobouw op het voorstel het contract aan te passen.