Omroepmedewerkers en rtv-ontwikkelingswerk

maandag 8 december 2008

Het Eurodonatiefonds, het fonds dat televisie- en radioprojecten in ontwikkelingslanden ondersteunt, heeft een brochure [pdf] uitgebracht over het doel en de werkwijze van het fonds. Het Eurodonatiefonds is voortgekomen uit een CAO-afspraak tussen NVJ en omroepwerkgevers. Medewerkers van de Publieke Omroepen kunnen met steun van het fonds tijdelijk worden uitgezonden.

Het Eurodonatiefonds kwam op initiatief van de NVJ voort uit de CAO-onderhandeling van 2001/2002. In het afgelopen jaar werden projecten in Soedan, Birma en Mali ondersteund. EO-medewerker Joop van der Elst gaf in Mali een training voor het maken van televisieprogramma’s. ‘Je merkt hoeveel waardevolle ervaringskennis je in huis hebt. Maar ook dat een andere cultuur een ander tempo, ritme en zienswijze heeft.’

Omroepmedewerkers die bij een landelijke omroep of de Wereldomroep werken en zich willen inzetten om hun ervaringen en kennis uit te wisselen met collega’s in ontwikkelingslanden, kunnen steun aanvragen bij het Eurodonatiefonds. Het fonds vergoedt de loonkosten met een minimum van een week en een maximum van vijf weken. Ook wordt de helft van de reis- en verblijfkosten vergoed. De nadruk ligt op het ter plaatse trainen van collega’s en het overbrengen van ervaring en expertise. De deelnemers kunnen zich aansluiten bij bestaande projecten van bijvoorbeeld FreeVoice of 3xM of een aanvraag voor een individueel project indienen.

Meer informatie:
Simone Ng-A-Tham
telefoon: 035 6773270
simone.ngatham@omroep.nl