Omroepmedewerkers te laag ingeschaald

donderdag 10 april 2008

Omroepjournalisten worden te laag ingeschaald. Dat zegt secretaris Marc Visch van de Nederlandse Vereniging van journalisten (NVJ) naar aanleiding van de conclusies van een enquéte.

In de vorig jaar afgesloten CAO is een nieuw systeem van functiewaardering ingevoerd. Dat biedt de mogelijkheid om journalisten in te delen in de salarisschalen F (voor onervaren medewerkers) tot en met J (voor super ervaren professionals). Een voordeel hiervan is volgens de NVJ dat journalisten met veel ervaring in een hogere salarisschaal kunnen komen, zonder dat ze leidinggevende taken hoeven te hebben. Maar de omroepwerkgevers zouden de afspraken hierover niet of nauwelijks hebben uitgevoerd.