Onderhandelingen over Sociaal Plan RNW hervat

donderdag 25 augustus 2011

NVJ, FNV KIEM en CNV Media en Radio Nederland Wereldomroep onderhandelen woensdag 31 augustus over een Sociaal Plan bij RNW. Voor de zomervakantie hebben enkele orienterende gesprekken plaatsgevonden. Beide partijen willen snel tot een resultaat komen om de onzekerheid tot een minimum te beperken.

De situatie bij de Wereldomroep vraagt echter wel om maatwerk, bijvoorbeeld vanwege de buitenlandse medewerkers en de Nederlandse medewerkers in het buitenland. Vooralsnog is er geen indicatie dat dit tot grote problemen gaat leiden, aldus omroepsecretaris Marc Visch.

Verder is gebleken dat met enkele medewerkers wordt gesproken over vrijwillig vertrek. De NVJ heeft geen betrokkenheid bij de totstandkoming van enige vrijwillige vertrekregeling. Het staat werkgever en werknemer altijd vrij te praten over vrijwillig vertrek, maar de NVJ adviseert om in dat geval advies in te winnen bij de juridische dienst van de NVJ.