Onderhandelingen Sociaal Plan NDC wederom opgepakt

maandag 21 maart 2011

Afgelopen vrijdag hebben FNV Kiem, CNV Media en NVJ informeel gesproken met NDC over een nieuw Sociaal Plan. Partijen zijn naar aanleiding van dit gesprek overeengekomen de onderhandelingen wederom op te pakken. Een eerste overleg zal plaatsvinden op maandag 11 april.

Het oude Sociaal Plan liep eind 2010 af. Partijen zijn toen wel gestart met de onderhandelingen voor een nieuw Sociaal Plan. Eind december/begin januari bleken de verschillen van inzichten te groot om de onderhandelingen op dat moment voort te zetten.

Mocht het overleg van 11 april daartoe aanleiding geven, zullen FNV Kiem, CNV Media en NVJ een gezamenlijke ledenbijeenkomst beleggen over de richting en (mogelijke) inhoud van het Sociaal Plan NDC.