Onderhandelingsresultaat cao RTL voorgelegd aan leden

maandag 17 december 2018

NVJ/leden werkzaam bij RTL zijn gevraagde het bereikte onderhandelingsresultaat goed of af te keuren. Afgelopen weken hebben de werknemersvertegenwoordigers van de NVJ, FNV en De Unie meerdere gesprekken gevoerd met de directie van RTL. Na een intensief onderhandelingstraject is er een onderhandelingsresultaat bereikt. Voor 21 december a.s. voor 12.00 uur kunnen leden laten weten of ze met dit resultaat akkoord zijn, via de stemknoppen in de email die ze hebben ontvangen.

Onderstaand in het kort de hoofdlijnen van het bereikte onderhandelingsresultaat:

  1. Looptijd: de nieuwe CAO heeft een looptijd van 2 jaar, vanaf 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019
  2. Salarissen 2018: Een structurele loonsverhoging van 2% per 1 januari 2018 , 2% per 1 januari 2019 en 1% per 1 augustus 2019
  3. Prestatie uitkering: De Ebita-tabel (ten behoeve vaststelling variabele beloning) wordt aangepast waardoor de prestatie-uitkering voor de categorie 'matig' per 1 januari 2019 komt te vervallen
  4. Scholingskosten Redactieraad: RTL stelt per kalenderjaar een budget ter beschikking van € 10.000,- ter vergoeding van de scholingskosten van de redactieraden. Op deze cursusdag worden de betreffende medewerkers vrij geroosterd.

Voor vragen kan contact worden opgenomen met wshirbaz@nvj.nl.