Onderhandelingsresultaat SBK WPG

woensdag 2 december 2015

De NVJ en WPG Uitgevers (Weekbladpers Groep) hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over het sociaal beleidskader WPG (november 2015- januari 2017). Leden werkzaam bij WPG, uitgever van ondermeer Vrij Nederland, Psychologie Magazine, Yoga Magazine, Happinez, Runner's World en Voetbal International, worden opgeroepen om te stemmen over dit resultaat.

SBK en de Wet werk en zekerheid (Wwz)

Onder de nieuwe Wet werk en zekerheid is de ontslagvergoeding op basis van de kantonrechtersformule per 1 juli 2015 vervangen door de transitievergoeding. Dit betekent een versobering in vergelijking met het niveau van het vorige sociaal plan en het beleidskader. In de cao Publieks- en Opinietijdschriften is echter een aanvullingsregel voor journalisten opgenomen. Dit betekent dat deze groep een aanvulling op de transitievergoeding kan ontvangen. Voor werknemers ouder dan zestig jaar loopt deze aanvulling tot de AOW gerechtigde leeftijd.

Aanvullingsregeling in het SBK

Journalistieke werknemers hebben tevens de mogelijkheid om te kiezen voor de aanvullingsregeling die is opgenomen in het SBK, artikel 2.4.2. De hoogte van deze aanvulling is afhankelijk van de leeftijd van de werknemer en het aantal dienstjaren. In individuele gevallen kan de aanvullingsregeling uit het SBK voordeliger uitpakken dan de aanvullingsregeling die is opgenomen in de cao.

De NVJ raadt werknemers die worden getroffen door een reorganisatie aan om een individuele berekening te maken voordat zij besluiten op welke aanvullingsregeling zij aanspraak willen maken.