Opnieuw stemmen over werkgeversvoorstel sociale regeling Publieke Omroep

woensdag 17 april 2019

De leden werkzaam bij de Publieke Omroep worden opnieuw gevraagd om hun stem uit te brengen over het werkgeversvoorstel voor een sociale regeling. Omdat er nog veel onduidelijkheid bestaat over de inhoud van dit voorstel, wordt een tweede informatiebijeenkomst georganiseerd op maandag 6 mei.

De wettelijke regeling van de transitievergoeding is ongeveer 35 procent lager dan de regeling die tot eind 2018 bij de publieke omroep gold. Als er geen akkoord wordt bereikt tussen de bonden en werkgevers, dan treedt de regeling in werking die begin dit jaar eenzijdig door de werkgevers was geïntroduceerd.

Voorstellen

Er ligt een voorstel van de werkgever waarover de bonden hebben onderhandeld. Daarin staat:

  • Een sociale regeling voor de duur van vier jaar, voor de periode van 2019 tot en met 2022
  • We handhaven de oude afspraken, alleen krijgt de werknemer daar maar 80% van tot een maximum van 194.000 euro. Die afspraak geldt voor 3 jaar: 2019, 2020 en 2021.

Voorstel voor het jaar 2022: 

  • Werknemers jonger dan < 40 jaar: transitievergoeding x correctiefactor 1.6
  • Werknemers tussen 40 tot en met 49 jaar: transitievergoeding  x correctiefactor 1.75
  • Werknemers 50 jaar of ouder: transitievergoeding x correctiefactor: 2.0
  • De op basis van de aldus geldende regeling wettelijke transitievergoeding geldend per 11-2019 in combinatie met de geldende correctiefactoren vastgestelde vergoeding wordt gedurende de hele looptijd van de sociale regeling gemaximeerd (afgetopt) op het niveau van de maximale bezoldigingsnorm WNT 2019 (= € 194.000, bruto)
  • Voor bepaalde tijd contracten vanaf 18 maanden geldt een correctiefactor 2. 

Leden kunnen tot uiterlijk 8 mei hun stem uitbrengen. Zij hebben op 17 april hierover een e-mail met stemformulier ontvangen.

Informatiebijeenkomst voor leden en niet-leden

De bonden willen graag weten wat hun leden vinden van dit voorstel. Daarom is er 6 mei a.s. nog een informatiebijeenkomst, van 16.30 tot 18.00 in de zaal Twitter van het Mediacentrum (naast Bar Boon) op het Joop van den Endeplein 1 in Hilversum. Stel je vragen en laat je informeren! 

Heb je vragen of wil je reageren? Neem dan contact op met Wais Shirbaz, secretaris Omroep omroep@nvj.nl, 06 50 235 577.