Oud-bestuurslid Maud Dilrosun overleden

dinsdag 29 mei 2018

De NVJ ontving het verdrietige nieuws dat op 29 mei in Leiden journalist en oud-bestuurslid Maud Dilrosun-De Sitter na een lang ziekbed is overleden. Maud werd 57 jaar. Ze was jarenlang verbonden aan VNU Business Publications, waar ze onder andere de functie van eindredacteur bij vakblad Computable vervulde.

(foto: Marjan van Hoorn)

Maud was vanaf het begin van de oprichting van de NVJ-sectie Vaktijdschriften begin jaren negentig actief in het bestuur, eerst als bestuurslid en later als sectievoorzitter. De oprichting van de sectie betekende een verdere emancipatie en professionalisering van de vakbladjournalistiek.

In die jaren was Maud ook betrokken bij de totstandkoming van de eerste Vaktijdschrift-cao. Daar gingen verschillende acties aan vooraf tot en met de organisatie van een landelijke manifestatiedag die gepland stond op 31 januari 1995. Te elfder ure meldde zich de werkgever voor overleg, waarna alsnog een principeakkoord werd bereikt. Dit betekende een doorbraak naar een volledig zelfstandige cao voor vaktijdschriftjournalisten.

In april 2001 stapte Maud Dilrosun over naar het hoofdbestuur van de NVJ, waarin ze tot haar vertrek met haar man Bram naar Botswana bestuurslid bleef tot eind 2006.

De NVJ is Maud dankbaar voor al het goede werk dat ze voor de vereniging en haar journalistieke collega’s heeft verricht. We wensen haar partner Bram en de familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. 

Maud Dilrosun wordt zaterdag 2 juni in besloten kring gecremeerd. Op 20 juli is er een herdenkingsbijeenkomst voor alle vrienden in de Hortus Botanicus in Leiden.

Namens de NVJ, René de Monchy, voorzitter, en Thomas Bruning, algemeen secretaris