Overname Boom uitgevers Nieuwsmedia

dinsdag 27 juni 2017

De NVJ en andere vakorganisaties zijn geïnformeerd over het voornemen van NDC Mediagroep om Boom uitgevers Nieuwsmedia in Meppel over te nemen. Er ligt een adviesaanvraag bij de ondernemingsraad, die in gesprek is met de directie.

De Wet overgang onderneming is in deze situatie van toepassing. Dit betekent dat bij een overname van rechtswege alle arbeidsvoorwaarden één  op één ongewijzigd overgaan naar de nieuwe werkgever. De arbeidsovereenkomst van de betrokken medewerkers wordt dus ongewijzigd voortgezet.

Op dit moment is nog niet duidelijk wat het effect van de overname zal zijn. Vakbonden hebben op 13 juli een overleg gepland met de directie waarin zij inhoudelijk verder in gesprek gaan.

Boom uitgevers Nieuwsmedia is uitgever van nieuws- en huis-aan-huisbladen en diverse doelgroep- en internetsites in de provincies Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland.