PERSBERICHT: Akkoord Geweld en Agressie tegen journalisten

dinsdag 17 juli 2018

In 2017 concludeerden Professor dr. Brenninkmeijer en dr. Odekerken in het rapport ‘Een dreigend klimaat’ dat de ernst van de bedreigingen jegens journalisten in Nederland is toegenomen. Ernstige bedreigingen aan het adres van gerenommeerde misdaadjournalisten en de recente incidenten bij de redacties van de Telegraaf en Panorama onderstrepen deze zorg.

Dit heeft consequenties voor de manier waarop journalisten hun werk uitoefenen; potentieel kan dat tot gevolg hebben dat journalisten onderwerpen gaan vermijden.

Als een van de aanbevelingen uit het rapport is de Stuurgroep Geweld en Agressie tegen Journalisten opgericht. De Politie, het Openbaar Ministerie, het Nederlands Genootschap voor Hoofdredacteuren en de Nederlandse Vereniging van Journalisten hebben zitting in deze Stuurgroep.

De stuurgroep heeft een aantal afspraken uitgewerkt, die ervoor moeten zorgen dat OM, Politie en de beroepsgroep meer prioriteit gaan geven aan het aanpakken van bedreigingen en geweld tegen journalisten. Ook zijn er nadere waarborgen besproken om verdere inbreuken op bronbescherming te voorkomen. 

Donderdag 19 juli a.s. heeft de stuurgroep een gesprek met Minister Grapperhaus en we gaan ervan uit dat na afloop van dit gesprek, om 13.00 uur, de gemaakte afspraken bekend kunnen worden gemaakt.

Locatie: Ministerie van Justitie en Veiligheid, Turfmarkt 147, Den Haag

17 juli 2018


Voor meer informatie:

NVJ
Thomas Bruning
06-20495245

Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren
Marcel Gelauff
06-12509542

Politie
Helma Huizing
06-51302427

Openbaar Ministerie
Merel van Leeuwen
06-47165301

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Lodewijk Hekking
06-52815611