PERSBERICHT: NVJ en NVF zijn voor behoud van de zelfstandigenaftrek

maandag 20 maart 2017

Maandag 20 maart hebben de NVJ en NVF een persbericht verstuurd over het gewenste behoud van de zelfstandigenaftrek. 

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en de Nederlandse Vereniging van Fotojournalisten (NVF) willen voordat een nieuw kabinet aantreedt geen misverstand laten bestaan over hun standpunt met betrekking tot de zelfstandigenaftrek. De NVJ en de NVF zijn voor behoud van de zelfstandigenaftrek en wel om de volgende redenen: 

  • Zelfstandigen zijn ondernemers: Zelfstandigen zijn ondernemers die hun eigen baan creëren. Dit doen zij op eigen risico.  
  • Doel van de zelfstandigenaftrek: Het doel van de zelfstandigenaftrek is om het ondernemers mogelijk te maken om te investeren, te groeien en om geld te reserveren juist vanwege het eigen risico. Dit doel is sinds de permanente invoering van de zelfstandigenaftrek in 1983 onveranderd. 
  • Dalende tarieven: Al jaren staan de tarieven van zelfstandige (foto)journalisten fors onder druk. De tarieven van vooral de fotojournalisten zijn fors – soms tot 40% - gedaald. De daling wordt veroorzaakt door de enorme marktmacht van opdrachtgevers en de beperkte onderhandelingspositie van zelfstandigen. 
  • Oneigenlijke concurrentie op loon: Het aantal zelfstandigen is de afgelopen jaren mede fors gegroeid omdat zij tot 40 procent goedkoper zijn dan vaste medewerkers. Opdrachtgevers concurreren op loon. Zolang concurrentie op loon mogelijk blijft zullende tarieven blijven dalen.
  • Stop de race naar beneden: De NVJ en de NVF roepen het volgende kabinet op om de race naar beneden te stoppen. Dit vereist overheidsingrijpen op de volgende terreinen: creëer een uitzonderingspositie voor de creatieve sector - waaronder (foto)journalisten – binnen de Mededingingswet, geef beroepsorganisaties het recht om adviestarieven te publiceren en repareer de Wet Auteurscontractenrecht nog dit jaar. 

Stop de race naar beneden voordat zelfstandigen door de bodem zakken zonder zelfstandigenaftrek.