Principeakkoord cao RTL Nederland

donderdag 1 juni 2017

De NVJ en RTL Nederland hebben een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao. Op woensdag 7 juni geven de NVJ en FNV tekst en uitleg over dit principeakkoord, tussen 12:00 – 13:00 uur in de vergaderzaal van RTL Nieuws op de 1e etage.

Na de openbare medewerkersbijeenkomst van 10 mei zijn onderhandelaars met werkgever gaan praten over vastgestelde knelpunten. Dat betrof met name de structurele salarisverhoging, de matrix prestatie uitkering en de salaris doorgroeimatrix. Op deze punten zijn uiteindelijk duidelijke verbeteringen gerealiseerd.

Hoofdpunten van het principeakkoord cao RTL Nederland 2017:

  • Een cao met een looptijd van 12 maanden vanaf 1-1-2017 tot 1-1-2018;
  • Een structurele salarisverhoging voor alle medewerkers van 1,5% per 1-1-2017;
  • Prestatie uitkering: bij normaal goed functioneren wordt bij een bedrijfsperformance under target een prestatie uitkering van 5% uitgekeerd;
  • Medewerkers die nog een vaste eindejaaruitkering hebben, blijven deze behouden;
  • De salarisdoorgroei matrix is met name voor de RSP’s van 80 tot 99% en bij normaal/goed functioneren weer verhoogd ten opzichte van het onderhandelingsresultaat van 10 mei;
  • De jeugdschalen (lagere salarisschalen voor jongeren op basis van leeftijd) worden afgeschaft;
  • Afspraken over contracteren cq beheersbare en noodzakelijke flexibiliteit;
  • Maatregelen die duurzame inzetbaarheid van medewerkers bevorderen;
  • In de cao wordt een sociale regeling opgenomen die van toepassing is bij reorganisaties en in het geval van beëindiging programma’s / bedrijfsactiviteiten.

Leden werkzaam bij RTL kunnen tot uiterlijk 12 juni hun stem uitbrengen over het principeakkoord.

foto: Marlies Wessels