Rechtszaken die we voeren en steunen

dinsdag 18 januari 2022

NVJ/NVF start een principiële rechtszaak voor fotograaf De Swart vanwege het feit dat hij werd opgepakt bij de klimaatacties in Den Haag, terwijl hij zich identificeerde als journalist en zijn LPP-kaart om zijn nek had hangen. Het wordt een bodemprocedure, die hopelijk ertoe leidt dat collega’s overal verslag van kunnen blijven doen, ook als de vorm vereist dat je in een auto met demonstranten meerijdt of bijvoorbeeld in een kraakpand aanwezig bent.

De 4 andere principiële (auteursrecht)zaken die lopen, zijn het hoger beroep in de zaak van Rogier/Van Uem tegen DPG en de zaak van fotograaf Nicolai en verslaggever Teunissen tegen DPG. Deze zaken zullen in het eerste kwartaal van 2022 (eindelijk) ter zitting komen.

Steun is dan gewenst en we zullen de achterban oproepen waar nodig hen bij te staan bij de rechtbank.  

Ook steunt NVF de rechtszaak van belangenplatform De Werkvereniging tegen de staat met een geldbedrag. Zij willen de ongelijke behandeling van werkenden (werknemer – zelfstandige) aan de kaak stellen.