Referendum AOW en pensioenen

vrijdag 18 juni 2010

De vakcentrales hebben samen met werkgevers afspraken gemaakt over AOW en pensioenen. Hierdoor komen de voorzieningen er veel beter voor te staan dan in de plannen van de politiek. Via een referendum kunnen FNV-leden aangeven of zij het eens zijn met dit principeakkoord. De NVJ houdt haar eigen ledenraadpleging. Alle leden ontvangen vrijdag 18 juni een email met de mogelijkheid om online te stemmen. NVJ-leden die aanstaande maandag deze email-uitnodiging nog niet hebben ontvangen en toch hun stem uit willen brengen, wordt verzocht om te mailen naar vereniging@nvj.nl.
Laat uw stem horen: uw mening telt.

Dit zijn de afspraken:
• De AOW wordt welvaartsvast. De AOW-uitkering gaat sneller omhoog dan nu, door volledige koppeling aan de werkelijk verdiende lonen;
• De AOW wordt flexibel. De AOW-leeftijd gaat omhoog naar 66 in 2020 en wordt daarna afhankelijk van de levensverwachting. U kunt vanaf 65 jaar zelf kiezen wanneer u AOW wilt ontvangen;
• De gemiddelde levensverwachting neemt toe - we leven steeds langer. Daardoor worden de pensioenen die u opbouwt via uw werkgever, alsmaar duurder. Wij hebben afgesproken dat aan u de keuze is: of u werkt in de toekomst wat langer door. Of u stopt eerder , maar dan ontvangt u een iets lagere pensioenuitkering;
• De pensioenpremies worden stabiel. Dat is goed voor uw koopkracht;
• Financiële mee- en tegenvallers worden eerlijk verdeeld over jong en oud.
De FNV vindt het belangrijk dat werknemers en zzp’ers zelf kunnen kiezen wanneer ze met pensioen gaan. Die mogelijkheid wordt in de toekomst uitgebreid. Wie eerder met pensioen wil, ontvangt minder AOW en/of pensioen per eerder gestopt jaar. Maar doordat de AOW-uitkering elk jaar meer waard wordt, kan iedereen desgewenst eerder uittreden – ook de mensen die vroeg begonnen zijn en een lager inkomen hebben. Bestaande overgangsregelingen voor vut/prepensioen en levensloop worden niet gewijzigd. Wie later met pensioen wil, krijgt meer AOW en/of pensioen per uitgesteld jaar.

Door de keuzevrijheid en de verhoging van de AOW-uitkering is een aparte regeling voor zware beroepen niet nodig. Het akkoord maakt het bovendien mogelijk om in cao’s maatwerk te leveren voor de pensioenregelingen van mensen met een zwaar beroep of een lang arbeidsverleden. Deze groep heeft een minder hoge levensverwachting. Daarom is het des te belangrijker dat zij op tijd kunnen stoppen met werken.

De NVJ is tevreden met dit akkoord. Dit is een heel belangrijk signaal aan een volgend kabinet. We brengen de pensioenen in een rustiger vaarwater en trekken hiermee de lessen uit de financiële crisis. Laat uw stem horen in dit referendum: uw mening telt!

Met vriendelijke groet,
Huub Elzerman, voorzitter Nederlandse Vereniging van Journalisten

Stemmen kan van vrijdag 18 juni tot en met woensdag 30 juni. NVJ-leden die geen uitnodiging per email hebben ontvangen om te stemmen en dit toch willen doen, wordt verzocht om te mailen naar vereniging@nvj.nl.

Lees ook: Meest gestelde vragen
Kijk en vergelijk het akkoord tussen de sociale partners en de politiek