Regionale omroepen dagen Eredivisie voor de rechter

woensdag 28 april 2010

Donderdag dient het kort geding dat de regionale omroepen, verenigd in ROOS, hebben aangespannen tegen de Eredivisie CV. Zij willen fragmenten uitzenden van de eredivisiewedstrijden die relevant zijn voor hun regio in hun nieuwsuitzendingen. De NVJ steunt ROOS in deze zaak.

De regionale omroepen doen een beroep op de zogenaamde ‘flitsenregeling’ in de Mediawet. Ze verdedigen zo het recht op vrije nieuwsgaring. De Eredivisie blokkeert dit recht door te dreigen met hoge schadeclaims, en het andere omroepen te verbieden om beelden te leveren.

De 'flitsenregeling' is een aanpassing in de Mediawet (art. 5.4) die het mogelijk maakt dat omroepen beelden krijgen van andere omroepen van belangrijke gebeurtenissen uit de voetbalstadions voor nieuwsprogramma’s. De Auteurswet kent voor nieuws al regelingen om fragmenten te mogen uitzenden zoals het citaatrecht, het recht om uit de pers over te nemen en het recht om nieuwsflitsen uit te zenden. Daarin was alleen nog niet geregeld dat er ook beeld- en audiomateriaal beschikbaar worden gesteld.
De Eredivisie stelt dat wie het auteursrecht op de beelden heeft, het gebruik van de beelden voor nieuws kan verbieden, zo heeft de Eredivisie ROOS laten weten.
De Minister stelt echter in zijn brief van 5 juni 2009: “De flitsenregeling brengt met zich mee dat de oorspronkelijk rechthebbende (sportorganisatie/ rechtenmakelaars), op grond van de artikel 5.4 in de Mediawet, akkoord moet gaan met het afstaan van korte fragmenten door de omroeporganisatie die de exclusieve rechten heeft verworven, ook als dit in een contract anders zou zijn geregeld.”
De regionale omroepen mogen nu pas op donderdag beelden uitzenden van Eredivisie wedstrijden, die over het algemeen in het weekend daarvoor worden gespeeld. Die tijdsblokkade doorkruist, ook in de optiek van de NVJ, het journalistieke belang van de regionale omroepen om in hun uitzendingen volwaardig verslag te kunnen doen van nieuwsfeiten uit voetbalstadions. ROOS heeft dus de steun van de NVJ in deze principiële kwestie.