Registratie KvK straks verplicht

woensdag 1 oktober 2008

Freelance journalisten zijn binnenkort verplicht zich te laten registreren bij de Kamer van Koophandel. De NVJ ontvangt regelmatig vragen met betrekking tot inschrijving. Volgens de Kamer van Koophandel hoeven freelancers niet zelf naar een KvK-kantoor te gaan. Zij ontvangen tussen nu en eind 2009 een brief en een inschrijfformulier.

Per 1 juli 2008 is de nieuwe Handelsregisterwet in werking getreden. De nieuwe wet heeft ondermeer tot gevolg dat ook freelance journalisten verplicht zijn zich te registreren bij de Kamer van Koophandel.
Volgens de nieuwe wet moeten alle economische entiteiten, dus ondernemingen en rechtspersonen, ingeschreven staan in het nieuwe Handelsregister. Het gaat hierbij vooral om een macro-economisch belang boven een individueel belang.

Het Handelsregister wordt namelijk dé basisregistratie van ondernemingen en rechtspersonen in Nederland. Voordeel voor bedrijven is wel zij hun gegevens voor de overheid nog maar een keer te verstrekken, namelijk aan de Kamer van Koophandel. De inschrijfplicht geldt vanaf 1 juli 2008, met een overgangstermijn tot en met 31 december 2009 om alle nieuwe inschrijvingen gefaseerd te laten verlopen.

In de afgelopen maanden ontving de NVJ regelmatig vragen van freelanceleden. Het zou onduidelijk zijn of zij zelf het initiatief moeten nemen om zich in te schrijven. Volgens de Kamer van Koophandel is dit niet nodig. “De Kamer van Koophandel wil het nieuwe inschrijvers zo makkelijk mogelijk maken. Zij ontvangen tussen nu en december 2009 een brief en formulier. De inschrijver vult de gegevens in en stuurt het formulier en een kopie van een legitimatiebewijs terug naar de Kamer van Koophandel. Je hoeft dus niet het kantoor van een Kamer van Koophandel te bezoeken.”

Ondernemers hebben de tijd tot 31 december 2009 om zich in te schrijven. Aan een inschrijving zijn kosten verbonden. De hoogte van de jaarlijkse heffing is afhankelijk van rechtsvorm en regio. Een eenmanszaak in Amsterdam betaalt bijvoorbeeld 36,80 euro per jaar. Op www.kvk.nl/nieuweinschrijvers is meer informatie te vinden over inschrijven en heffingen.