Samenwerking Gooi en Eembode met Gooi en Eemlander.

dinsdag 9 juni 2009

De redactie van de Gooi en Eembode heeft gisteren na overleg met de NVJ groen licht gegeven aan de samenwerking met de redactie van het dagblad de Gooi en Eemlander.

Het huis-aan-huisblad de Gooi en Eembode blijft als kernactiviteit bestaan maar de werkzaamheden van de redactie van het dagblad en het huis-aan-huisblad zullen gedeeltelijk opelkaar worden afgestemd. Het is bijvoorbeeld niet meer noodzakelijk twee redacteuren naar één raadsvergadering te sturen.
De pilot heeft een looptijd van twee jaar. Op de redactieleden van de Gooi en Eembode blijft de CAO voor Huis-aan-huisbladjournalisten van toepassing. Zij ontvangen maandelijks een toeslag ter hoogte van twee periodieken met terugwerkende kracht vanaf 1 februari jl. De dagbladcollega’s hebben recht op de uitwisselingstoeslag zoals deze in de Dagblad CAO is opgenomen. Gedurende de looptijd van het project zal halfjaarlijks geevalueerd worden.