Sociaal plan NPS, RVU, TELEAC

woensdag 26 mei 2010

De NVJ en de andere vakorganisaties hebben met de directies van NPS, RVU en TELEAC overeenstemming bereikt over een Sociaal Plan. Dit plan zal als vangnet moeten dienen tijdens de reorganisaties voor en eventueel na de voorgenomen fusie. De NVJ is tevreden over het bereikte akkoord.

In hoofdlijnen staat het volgende in het bereikte principeakkoord:

-           De ontslagvergoeding wordt berekend op basis van de oude kantonrechtersformule waarbij de correctiefactor neutraal (=1) is.
-           Weliswaar worden dienstjaren gemaakt bij andere omroepen niet een op een overgenomen. Er is echter een hardheidsclausule opgenomen. Daarin staat dat een ieder die zich benadeeld voelt doordat dienstjaren bij een andere omroep niet meegeteld worden, zich bij een paritaire commissie (werkgever en werknemer) kan melden en compensatie kan krijgen. Dat geldt ook voor jaren die bij rechtsvoorgangers (vaak NOS) zijn gemaakt. Daartoe is een budget van €150.000 vrijgemaakt.
-           Boventallige werknemers krijgen de beschikking over een persoonsgebonden budget van €5.000 voor bemiddeling en scholing.
-           Kosten voor juridische bijstand worden vergoed tot een bedrag van €1.500.
-           Hij/zij krijgt de keuze uit meerdere outplacementbureaus.
-           De zogeheten zoektermijn bedraagt tenminste 5 maanden. Dit is overigens inclusief de opzegtermijn zoals deze in de CAO staat.
-           In het Sociaal Plan is een plaatsmakersregeling (ook wel vrije vertrekregeling) opgenomen.

De leden kunnen over het principeakkoord stemmen tot tot maandag 7 juni 12.00 uur .

De NVJ zal de komende week een ledenvergadering beleggen waar eventuele vragen over het Sociaal Plan gesteld kunnen worden.