Sociaal Plan RTV Noord

dinsdag 4 mei 2010

De NVJ en RTV Noord hebben een akkoord over een sociaal plan.

De NVJ en de directie van RTV Noord hebben overleg gehad over de voorgenomen reorganisatie binnen het bedrijf. De NVJ heeft tijdens dat overleg aangegeven er de voorkeur aan te geven het reorganisatieplan uit te breiden met een uitgebreide sociale paragraaf. Het voornemen mag dan zijn de reorganisatie uit te voeren zonder grote personele consequenties, het valt nooit uit te sluiten dat aan het eind van de rit die gevolgen er wel zijn.

Naar aanleiding van dit overleg is er een ledenbijeenkomst gehouden waar de zaak is voorgelegd. Daaruit bleek dat de leden deze lijn steunden. Alle voorstellen die de NVJ daarop gedaan heeft zijn overgenomen door de directie van RTV Noord. Daarmee is er dus sprake van een Sociaal Plan.

Mocht je naar aanleiding van de aangekondigde reorganisatie nog met (juridische) vragen zitten, dan is het altijd mogelijk contact op te nemen met NVJ Juristen & Advocaten. Zij beschikken ook over de tekst van het Sociaal Plan en kunnen je zeker verder helpen.