Standaardisatie zelfstandigenaftrek, een marginale regeling

woensdag 1 juni 2011

Een groot deel van de freelancers zal sterk in hun bestaan achteruit gaan als het voorstel van standaardisatie van de zelfstandigenaftrek wordt doorgezet. Dit schrijft freelancesecretaris Patrick Holleman aan het ministerie van Financiën. ‘Wij vinden het kabinetsplan om de zelfstandigenaftrek om te zetten in een vaste basisaftrek ongewenst indien de inkomenseffecten voor met name zzp’ers aan de onderkant niet worden gerepareerd’, aldus Holleman.

Brief aan het ministerie van Financiën:

Betreft: standaardisatie zelfstandigen aftrek, een marginale regeling

Al enige tijd is er in de politiek en tussen sociale partners discussie gaande over de systematiek en inrichting van de ondernemersfaciliteiten. Ook in het recente SER-advies over zzp’ers wordt hier aandacht aan besteed en geadviseerd om hier nog eens goed naar te kijken. De vraag die zo nu en dan wordt gesteld is of de zelfstandigenaftrek niet teveel een instrument van inkomenspolitiek is geworden dat ‘marginaal ondernemerschap’ ondersteunt.

Voor journalisten geldt dit zeker niet. Tenzij u zou willen pleiten dat een derde van deze beroepsgroep marginaal onderneemt.

Journalistiek in Nederland wordt steeds meer door zelfstandig ondernemend journalisten (freelancers) uitgeoefend: één derde van onze leden is inmiddels freelancer. Freelancers hebben het zwaar. Uitgevers en omroepen vormen een machtsblok waarin freelancers geen evenwichtige partij kunnen zijn. Zowel de prijs als de rechten van de freelancer komen daardoor onder druk te staan. Dit resulteert er in dat de groep die als journalist onderneemt, dit doet vanuit maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor de journalistieke taak. Winst is dus geen drijfveer. Journalistieke kwaliteit is dit wel. Het merendeel van onze leden zit in de groep die sterk achteruit zal gaan wanneer u standaardisatie op 7200 euro zou doorzetten.

Een marginale regeling, averechts voor gezond ondernemerschap

Wij vinden het kabinetsplan om de zelfstandigenaftrek om te zetten in een vaste basisaftrek ongewenst indien de inkomenseffecten voor met name zzp’ers aan de onderkant niet worden gerepareerd. Dit heeft ook in de brief van FNV van 17 mei 2011 gestaan.

Tijdens de consultatie hebben wij u er op gewezen dat het voornemen te standaardiseren op 7200 nadelig zal uitwerken. De cijfers van de belastingdienst op pagina 61 van het SER Rapport “ZZP-er in Beeld”, dan is het voorgestelde basistarief van 7.200 slechts voordelig voor maar 21%!! van de 675.700 zzp-ers in Nederland: Slechts 21 % maakt meer winst dan 40.000 euro.

De slides die u presenteerde in de consultatieronde gaven aan dat dit percentage nog lager ligt: slechts 15% van ondernemend Nederland voordeel zou ondervinden van deze wijziging. Dat zouden de ondernemers zijn, die meer dan 53.070 aan winst weten te maken. Een druppel op een gloeiende plaat voor de reeds succesvolle ondernemers. Ik verwacht dat deze ondernemers in veel gezondere markten opereren, dan die van de journalist.

Juist die groep die een gezonde stimulans kan gebruiken, wordt de stimulans afgenomen.

Verder opgemerkt: We zijn geconsulteerd op een van de plannen, en niet op het geheel.

We verzoeken uw ministerie:

• Te voorkomen dat op lange termijn de journalistiek in Nederland in gevaar kan komen
• Te zoeken naar mogelijkheden van stimulans waarin niet winst het oogpunt is, maar juist een stimulans voor continuïteit en het doen van investeringen in kwaliteit, (waardoor vervolgens winst kan ontstaan).
• Te zoeken naar een stimulans voor de onderste regionen, in plaats van de bovenste.
• Te standardiseren op het hoogste bedrag, (als standaardisatie inderdaad de weg is) en dit bedrag te indexeren.
• Te blijven zorgen voor handhaving van zelfstandigen aftrek
• Ons te informeren over gevolgen voor het totaal van de uitwerking IB

Wij denken graag met u mee om tot een stimulerende constructie te komen die leidt tot gezond ondernemerschap.

Wij vertrouwen er op dat onze punten zullen leiden tot constructieve wijziging van het eerst idee.

Vriendelijke Groeten,

Patrick Holleman

NVJ Secretaris Freelancers