Steun van redacties voor ons eindbod bij Publieke Omroep

woensdag 18 december 2019

Omroepsecretaris Wais Shirbaz bezoekt deze week en de komende weken de redacties van landelijke en regionale omroepen om te praten over de laatste ontwikkelingen rondom de cao-onderhandelingen Publieke Omroep. Uit de gesprekken die hij tot nu toe heeft gehad, blijkt een grote steun voor de standpunten van de NVJ. Maar er zijn ook zorgen.

foto: Remco Gielen

Wais Shirbaz: ‘Wat wij vragen voor 2019 is een inflatiecorrectie op structureel niveau, niet meer dan dat. Voor 2019 is de inflatie door het CPB vastgesteld op 2,6%. Uit de gesprekken deze afgelopen dagen blijkt dat iedereen dit vanzelfsprekend vindt. Voor 2020 vragen we een loonaanpassing van 2 procent - en we weten nu al dat de inflatie richting de 1,6 tot 2 procent gaat. De programmamakers focussen zich helemaal niet op forse verhogingen. Ze nemen genoegen met de inflatiecorrectie, zodat het loon net zoveel waard blijft als in de periode daarvoor.’

Geen indexering programmabudgetten

Uit de bezoeken aan de redacties blijkt dat de programmabudgetten van verschillende journalistieke programma’s niet worden geïndexeerd, ondanks het feit dat minister Slob in zijn visie de nadruk heeft gelegd op de journalistieke kerntaak van de publieke omroepen. Er is minder budget, terwijl het werk complexer wordt. ‘De makers maken zich zorgen over de toenemende werkdruk en het kunnen behouden van de kwaliteit van de programma’s. We zullen in het komend jaar hier aandacht voor blijven vragen, zowel bij de politiek als bij de NPO.’

Een zekerder toekomst voor iedereen

Ook leggen de programmamakers in de gesprekken de nadruk op de steeds groter wordende flexibele schil die continuïteit en kwaliteit in de weg zit. Hiervoor moet een oplossing komen. Tegelijkertijd maken mensen die tegen het einde van hun contract zitten zich zorgen of hun contract al dan niet wordt verlengd. ‘In ons eindvoorstel hebben we maatregelen opgenomen tegen de onzekere en tijdelijke contracten binnen de publieke omroepen, zoals een vast dienstverband bij structurele werkzaamheden en dus niet meer dan drie tijdelijke contracten in 36 maanden en daarna een contract voor onbepaalde tijd. Ik snap heel goed dat mensen die tegen het einde van een contractenreeks zitten nu zenuwachtig worden en bang zijn dat zij er uit vliegen.

Op dit moment is een bijna eindeloos tijdelijke contractconstructie gebruikelijk; je zit je reeks uit, gaat er voor zes maanden uit en dan keer je weer terug. Zoals gezegd zetten wij in op meer zekerheid voor de programmakers met een tijdelijk contract, zoals de wet dat voorschrijft. Op het moment dat de werkgevers bereid zijn om dit probleem aan te pakken, zullen we ook praten over een overgangsregeling voor de groep mensen die tegen een verlenging aan zitten. In elk geval moet de afspraak voor íedereen leiden tot een veel zekerder toekomst.’

Heb je vragen?

In verband met de komende vakantieperiode verwacht Wais Shirbaz dat het nog weken zal duren voordat het overleg over de cao weer opgepakt gaat worden. ‘We doen er alles aan om de leden zoveel mogelijk op de hoogte te houden. Heb je vragen of opmerkingen, bel of mail gerust, dan kan ik uitleggen waar we staan en waar we naar toe willen.’

Vragen of opmerkingen kunnen naar Wais Shirbaz, wshirbaz@nvj.nl of bel 020 303 9700