Stichting Omroep Gelderland moet schadevergoeding betalen

donderdag 10 november 2011

Stichting Omroep Gelderland is veroordeeld tot het betalen van 5228 euro wegens het inbreuk maken op de auteursrechten en persoonlijkheidsrechten van fotograaf Guus de Jong. De Jong had een kort geding aangespannen wegens het ongevraagd gebruik maken van materiaal van de fotograaf.

De foto’s werden gebruikt voor een documentaire die ook op YouTube werd geplaatst. Volgens De Jong was hier bovendien sprake van ‘verminking’ omdat er werd ingezoomd op het materiaal. De kantonrechter wees de schadevergoeding toe wegens het niet kunnen stellen van voorwaarden met betrekking tot de omgeving van het gebruik en het achterwege laten van de naam van de cliënt en het faciliteren van nieuwe inbreuken door derden door het plaatsen op You Tube. De schadevergoeding van 5228 euro is gebaseerd op de Algemene Voorwaarden van de Fotografenfederatie – die ook NVF hanteert – en de richtprijzen van de Nederlandse Vakfotografie. Dit bedrag kwam de kantonrechter alleszins redelijk voor.
De NVF noemt de hoogte van de vergoeding interessant. ‘Dit kan fotojournalisten aanzetten tot het nemen van stappen tegen het ongevraagd publiceren van fotomateriaal.’

Bron: Photoq.nl