Stuur altijd aan op persoonlijk gesprek

zaterdag 4 april 2009

Je bent afgestudeerd als journalist en je wilt aan de slag. Hoe doe je dat in tijden dat krantenoplages dalen en redacties bezuinigen? Hoe kom je binnen als freelance journalist of als solliciterende journalist. Deze vragen kwamen aan bod tijdens de bijeenkomst ‘Verkoop je verhaal! Verover die Baan!’, die op 3 april werd georganiseerd door de sectie Vers in de Pers.

Waarschijnlijk wil je als afgestudeerde het liefst een vaste baan. Als freelancer leef je in onzekerheid, je hebt nog geen netwerk opgebouwd en je kunt nog geen lange staat van dienst tonen aan mogelijke opdrachtgevers. Toch is de realiteit dat het aantal banen niet voor het oprapen ligt. Veel jonge journalisten starten hun loopbaan dan ook als freelancer, zij het min of meer noodgedwongen.
Er zijn gelukkig meerdere mogelijkheden om ergens binnen te komen, zo bleek tijdens de bijeenkomst Verkoop je verhaal! Verover die Baan!, georganiseerd door de sectie Vers in de Pers (ViP). Tegenover een publiek van studenten en pas afgestudeerden gaven freelance fotograaf Cynthia Boll en re.Public hoofdredacteur Martijn van der Kooij tips over hoe je het beste ergens binnenkomt, als jonge freelancer of als solliciterende journalist:
- Op email wordt nauwelijks gereageerd; via een telefonisch gesprek hoort een opdrachtgever al snel het enthousiasme van de journalist; probeer altijd aan te sturen op een persoonlijk gesprek.
- Verdiep je in het medium, van ontstaansgeschiedenis, rubrieken tot de namen van de redacteuren.
- Bezoek veel bijeenkomsten, bijvoorbeeld bijeenkomsten waar veel hoofdredacteuren aanwezig zijn.
- Maak een goede presentatiemap.
- Kom zelf met goed uitgewerkte ideeën, zorg er voor dat je je interviewkandidaten al hebt benaderd, maar geef niet al je gegevens prijs.
- Vanuit je freelance praktijk leer je veel mensen kennen. De kans is groot dat je bij een vacature eerder gevraagd wordt als je regelmatig bijdragen levert.
- Zorg ervoor dat je opvalt als sollicitant door passie en enthousiasme te tonen. Realiseer je dat een sollicitatiegesprek ook een test is, wees voorbereid op lastige vragen. Zorg ervoor dat je zelf ook een aantal vragen hebt, bijvoorbeeld over inhoudelijke afwegingen of over de bedrijfscultuur.