Techniek trekt de journalistieke wereld open

vrijdag 19 juni 2009

We leven in een overgangstijd. Prime time wordt my time; lineair tv-kijken wordt on demand kijken. Internet is niet meer het medium dat apart van televisie of radio staat. De verschillende media verbinden zich met elkaar. Tijdens de Freelancersdag op 16 juni ging William Valkenburg, directeur internet coördinatie NPO (omroep.nl), in op een aantal grote online ontwikkelingen en op de praktische vertaling daarvan.

Uit onderzoek blijkt dat de totale kijktijd nog niet is teruggelopen. Televisie is nog steeds medium nummer 1. Opmerkelijk daarbij is dat ook het on demand gebruik enorm is toegenomen. De vraag is hoe dit kan. ‘Een verklaring zou kunnen zijn dat het multitasken een enorme vlucht neemt', zegt William Valkenburg. Televisie kijken kunnen we immers ook met een laptop op schoot.
Steeds meer zal het individu centraal staan, aldus Valkenburg. In 1975 werd 80 procent van de kijker bereikt met drie spots. Om het zelfde bereik te halen moesten in 2004 al 114 spots worden uitgezonden. In 2007 is 80 procent gewoonweg niet meer haalbaar. ‘We moeten het bereik repareren. We nemen meer tijd en bieden meer platforms: televisie, web, mobiel, narrowcasting. Maar daar kun je niet eindeloos mee doorgaan. Daarom gaan we toe naar een eerste bereik en een tweede bereik, het bekijken van programma’s op een ander moment dan de eerste uitzending.’

Met Uitzendinggemist.nl, de dienst waarvoor Valkenburg zelf tekent, zijn veel nieuwe inzichten verkregen met als een van de resultaten dat players binnen andere omgevingen kunnen worden embedded. Sommige publieksgroepen moet je namelijk zien te bereiken via andere platforms, denk aan jongeren op MSN. ‘Je kunt content langer interessant houden als de content in een andere context wordt geplaatst.’ Het is denkbaar dat je de Donorshow op een site als die van de Nierstichting plaatst.

Producten krijgen dus een dus een langere levensduur krijgen en hebben meer toepassingsvormen. Straks wordt het mogelijk om te bladeren of te zoeken in het archief. Kijkers zitten bijvoorbeeld niet altijd te wachten op een bepaald onderwerp op een bepaald moment maar een onderwerp kan een week later wel relevant zijn. Je gaat niet meer alleen vanuit de actualiteit zoeken maar ook vanuit de inhoud. Valkenburg: ‘Er zijn heel veel mooie documentaires gemaakt. We zijn nu in overleg met stakeholders om documentaires te digitaliseren en beschikbaar te maken voor publiek. Daarbij komen allerlei ingangen voor die content, bijvoorbeeld verwijzingen naar aanleiding van een actualiteit. Dit depot wordt ondergebracht onder Holland Doc.’ Via Nederland 24, tenslotte, krijgen kijkers toegang tot twaalf digitale themakanalen, zoals Cultura 24; Geschiedenis 24; Holland Doc 24; Humor TV 24; Journaal 24 en Politiek 24.

Hoe je vervolgens als freelancer zelf kunt profileren op internet demonstreerden na de presentatie van William Valkenburg drie experts van online freelancersplatforms en recruitment. Je onderscheiden is nodig in een harder wordende freelancerswereld. Immers, het aantal freelancers neemt toe, terwijl het aantal opdrachten lijkt af te nemen. Hoe zorg je ervoor dat je (online) opvalt? Dat jij degene bent die voor die ene opdracht wordt gekozen? Presentaties werden gegeven door Jan Posma van Freelance.nl; Niels Vonk van Entopic en Floor Drees van Ikki.nl, die ook een blog schreef over de Freelancersdag.