Verandering NVJ met draagvlak

zondag 7 april 2013

Beste verenigingsraadsleden,

Namens het NVJ-bestuur en de leiding van de NVJ-werkorganisatie willen we een verklaring aan onze leden en de leden van de verenigingsraad geven, vooruitlopend op de jaarvergadering van 3 mei a.s. , over het opstappen van een aantal bestuursleden eind maart. We doen dat nadrukkelijk gezamenlijk, daarmee aangevend dat er sprake is van onderling vertrouwen.

Tot december 2012 zaten het gehele bestuur en werkorganisatie volledig op één lijn over de analyse van de problemen en de noodzaak deze aan te pakken. Het vak verandert ingrijpend en er is een crisis in de media en daar krijgen ook NVJ en Villamedia klappen door. We hebben vervolgens in nauw overleg tussen bestuur en organisatie alle voorbereidingen getroffen om treffende maatregelen te nemen om de NVJ weer financieel gezond te maken en de organisatie te verbeteren. Een deel daarvan is al klaar voor uitvoering.
De huidige, gebleven bestuursleden doen dat als bestuur en organisatie in gezamenlijkheid. Met helder en uitvoerbaar beleid, zowel voor de korte als de middellange termijn, met veel verbeterpunten en met gepaste afstand vanuit bestuur richting de werkorganisatie. Absolute voorwaarde daarvoor zijn vertrouwen en dialoog.

Er bleek uiteindelijk geen door het voltallige bestuur gedragen besluit mogelijk voor deze lijn. Er bleek een fundamenteel verschil van inzicht over de aansturing van de organisatie. Door het vertrek van een bestuursminderheid ontstaat nu ruimte voor de noodzakelijke veranderingsstappen. Deze worden binnenkort gezet.

Het verschil van inzicht heeft niets met onwil om te veranderen te maken, maar wel met de noodzaak dat alleen met gezamenlijk gedragen en reële bestuursbesluiten vernieuwing kan worden ingezet.
Mede op initiatief van de teruggetreden bestuursleden is de afspraak gemaakt om vooral in het belang van de NVJ tot de vergadering van de Verenigingsraad op 3 mei summier te blijven in de communicatie. Om zo weinig mogelijk onrust te laten ontstaan. Om een publieke discussie te vermijden. Over de ontstane situatie zou aan de Verenigingsraad, het hoogste orgaan van de NVJ, op 3 mei verantwoording worden afgelegd. De vier afgetreden bestuursleden zijn van de door henzelf voorgestelde lijn afgeweken met hun brief aan de Verenigingsraad.

Het overgebleven bestuur en de werkorganisatie zijn geconfronteerd met een nieuwe situatie. Wij blijven ons vol inzetten voor het dienen van de belangen van de NVJ. We vragen onze leden om ons af te rekenen op resultaten. Op wat wij doen voor de leden. Op onze inspanningen voor een betere positie voor freelancers, het belang van het vak, de vakkundige hulp van onze advocaten en juristen, onze inspanningen in cao-overleg en onze strijd tegen de kaalslag van de regionale en lokale journalistiek, onze inzet, nationaal en internationaal voor optimale persvrijheid, de bloeiende en groeiende NVJ Academy, de praktische tools die wij freelancers bieden met tarief- en zzpadvies, onze 24-uursbereikbaarheid voor leden etc..

Daarbij hebben we oog voor de veranderingen in het vak. De komende weken maken wij duidelijk hoe wij verder onze vereniging klaar maken voor verandering. Maar dat kan alleen met een bestuur en een werkorganisatie die het onderling eens zijn en vertrouwen uitstralen naar de mensen in onze organisatie, die zich dagelijks inzetten voor onze leden en het vak.
We snappen de roep om openheid, maar juist omdat we over de kern van het probleem en de te kiezen oplossingsrichting geen verschil van mening hebben, willen we nu vooral bouwen aan de toekomst en daar al onze energie op richten, met inzet voor de journalistiek voorop.

We beseffen dat we daarbij het vertrouwen van de leden hard nodig hebben, te beginnen met het vertrouwen van de Verenigingsraad op 3 mei a.s. Het bestuur legt graag verantwoording aan u af.

Het Bestuur van de NVJ en Managementteam van de NVJ en Villamedia,
Bert de Jong, Huub Elzerman, Nicole de Haan, Agnes Koerts en Mark Fuller.
Thomas Bruning, Marc Visch, Maarten Kroese en Dolf Rogmans.