Veranderingen belastingaangifte voor ondernemers

zaterdag 25 februari 2012

Het is weer de periode voor het invullen van de jaarlijkse belastingaangifte. Voor 1 april 2012 moet u belastingaangifte doen voor de inkomstenbelasting 2011. Elk jaar wijzigen er fiscale spelregels voor zowel particulieren als ondernemers, ook in 2011.

Voor de aangifte van 2011 zijn de volgende punten voor ondernemers eventueel van belang:

Einde tijdelijke regeling willekeurige afschrijving
Tot en met 2011 konden bedrijfsmiddelen, zoals computers of fotoapparatuur, willekeurig worden afgeschreven. Dit was een tijdelijke regeling vanwege de economische crisis, die per 2012 is vervallen. Zijn er bedrijfsmiddelen aangeschaft in 2009, 2010 of 2011? En zijn die bedrijfsmiddelen in die jaren al willekeurig afgeschreven? Dan mag u die bedrijfsmiddelen ook in 2012 willekeurig afschrijven.
Het betreft investeringen van meer dan 450 euro die tot een maximum van 50 procent in het eerste jaar mogen worden afgeschreven.
Het is overigens lang niet altijd zo dat veel afschrijven voordelig is. Als je weinig winst maakt levert de grote aftrekpost soms geen enkel extra voordeel op. Dan kan het willekeurig afschrijven gebruikt worden als vorm van uitstellen van afschrijfkosten, je “bewaart” ze voor een jaar waarin de afschrijving wel voordeel oplevert. Dit hoeft niet in de eerste drie jaar te zijn, als de investering maar gedaan is in de eerste drie jaar. Weet je nu al dat je komend jaar meer verdient dan vorig jaar, dan loont het dus de moeite om te wachten.

Er bestaat ook de mogelijkheid van willekeurig afschrijven voor startende ondernemers. Zij mogen investeringen in de eerste drie jaar willekeurig afschrijven, hierbij mogen zij 100 procent in één jaar afschrijven. Dit is geen tijdelijke maatregel, maar bestaat al jaren en is ook niet afgeschaft.

Nieuwe regels fiscaal partnerschap
Voor het fiscaal partnerschap geldt per 1 januari 2011 een nieuwe definitie. Dat betekent dat je niet meer kunt kiezen voor fiscaal partnerschap, je bent het of je bent het niet. Gehuwden en samenwonenden met een geregistreerd partnerschap waren al verplicht fiscaal partners.
Samenwonenden zonder notarieel samenlevingscontract, zonder kinderen, zonder eigen woning en geen pensioenpartner, zijn geen fiscaal partner.
Mensen die samenwonen en een kind hebben waren al fiscaal partner als dat kind van hun beiden was. In 21012 zijn samenwonenden ook fiscaal partner met een kind uit een vorige relatie.
Je bent nog fiscale partners als je duurzaam gescheiden leeft tot het moment dat je voldoet aan de volgende twee voorwaarden: – een van de twee heeft een verzoek tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed ingediend bij de rechter. – je staat niet meer samen ingeschreven op hetzelfde adres bij de gemeente.
Bij fiscaal partnerschap kunnen bepaalde inkomsten en aftrekposten worden verdeeld in de aangifte. Zo mag bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek onderling verdeeld worden.

Aftrek lijfrentepremies en bankspaarinleg voor het pensioen alleen per kalenderjaar mogelijk
Het is bij de aangifte 2011 niet meer mogelijk om premies of bankspaarinleg die na 31 december, maar voor 1 april van het volgende jaar zijn betaald, mee te nemen in de lijfrentepremieaftrek van de aangifte. Alleen de in kalenderjaar 2011 betaalde lijfrentepremies kunnen over belastingjaar 2011 nog in aftrek worden gebracht. Dit geldt niet als je de premieaftrek inwisselt tegen vrijval van oudedagsreserve.

En dan nog dit:

Uitstel aanvragen
Voor 1 april 2012 moet de belastingaangifte voor de inkomstenbelasting 2011 worden ingevuld. De Belastingdienst gaat hier ook dit jaar extra op letten. Als de aangifte te laat is ingediend, ontvang je eerst een herinnering, als je daar niet op reageert een aanmaning indien de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting te laat is ingediend. In de aanmaning staat de nieuwe termijn waarbinnen je de aangifte moet doen. Komt die aangifte na de nieuwe termijn binnen bij de Belastingdienst, dan volgt een boete.

Het is ook mogelijk om uitstel aan te vragen. Dit kan telefonisch voor een uitstel van maximaal vier maanden of schriftelijk voor een uitstel van maximaal twaalf maanden. Of maak gebruik van de uitstelregeling van je belastingconsulent. Uitstel wordt verleend als er in het voorgaande jaar tijdig aangifte is gedaan.

Zelf doen of uitbesteden?
Sinds de elektronische aangifte is de belastingaangifte voor ondernemers ingewikkelder geworden. Raadpleeg daarom bij het zelf invullen een belastingalmanak, zoals de Elsevier Belasting Almanak of Kluwer Belastinggids.
Uitbesteden kan natuurlijk ook. Heb je nog geen administratiekantoor of belastingconsulent, raadpleeg dan je netwerk voor een betrouwbaar kantoor waarmee goede ervaringen zijn opgedaan.

(Met medewerking van Marina Clausing, financiële administratie en advies)