Verenigingsraad NVJ geeft opdracht adviezen uit te werken

donderdag 14 november 2013

De Verenigingsraad, het hoogste orgaan binnen de NVJ, heeft het bestuur de opdracht gegeven om in de geest van het rapport Knopen Doorhakken van de commissie Schaepman de voorgestelde adviezen te concretiseren. Het gaat dan met name over profiel en samenstelling van een nieuw bestuur en een betere verankering van de verenigingsdemocratie. De adviezen zullen door het bestuur vertaald worden in werkbare voorstellen en statutenwijzigingen.
Op basis van concrete bestuursvoorstellen neemt de Verenigingsraad tijdens een tussentijdse vergadering in februari 2014 hierover definitieve besluiten. Gisteren reageerden de leden van de Verenigingsraad op de inhoud van het rapport van de commissie Schaepman en op de voorlopige reactie die het NVJ-bestuur schriftelijk heeft gegeven.

Het huidige NVJ-bestuur zal op korte termijn functieprofielen opstellen voor het nieuwe bestuur en voorstellen uitwerken tot aanpassing van de statuten, zodat op basis van deze nieuwe uitgangspunten verkiezingen voor een nieuw bestuur kunnen worden uitgeschreven. Een nieuw bestuur kan vervolgens in de jaarvergadering van mei/ juni 2014 worden gekozen.

Tijdens de najaarsvergadering onderschreef het merendeel van de Verenigingsraad de hoofdlijnen van het rapport Knopen Doorhakken. Hierin wordt een aantal adviezen gegeven met betrekking tot onder andere bestuurssamenstelling, vacatieregeling, zakelijk leiding, sectievorming en samenwerkingsverbanden. Het rapport wordt beschouwd als een richtinggevend advies dat moet leiden tot een aantal concrete voorstellen.

In zijn toelichting sprak een van de samenstellers van het rapport, Kees Schaepman, de hoop uit dat het rapport als samenhangend geheel wordt behandeld. ‘Als de Verenigingsraad de inhoud van het rapport overneemt, dan ligt het staketsel vast en mag de raad verantwoording vragen van het bestuur. Wat we niet wilden was een aantal volledig uitgewerkte voorstellen dat als algemeen voornemen zou worden overgenomen. We wilden ook niet dat er aan cherry-picking zou worden gedaan. Wat ons betreft is het rapport een soort checklist en een samenhangend geheel waarbij de onderlinge adviezen als geheel moeten worden gezien.’