Verlenging Sociaal Plan Publieke Omroepen

dinsdag 10 juli 2012

De NVJ en andere vakorganisaties hebben onlangs met de werkgevers van de landelijke publieke omroepen een overeenstemming bereikt over verlenging van het Sociaal Plan LPO. Leden kunnen tot uiterlijk 20 juli hun stem uitbrengen.

Het Sociaal Plan heeft nu een looptijd tot 1 juli 2013. De verwachting is echter dat dan de reorganisaties als gevolg van de bezuinigingen of fusies nog niet zijn afgerond. Om te voorkomen dat er een rechtsonzekerheid gaat ontstaan, hebben partijen daarom besloten het Sociaal Plan onverkort te verlengen tot 1 januari 2014.
Daarnaast hebben de partijen afgesproken om volgend jaar rond deze tijd opnieuw te bekijken hoe het staat met de reorganisaties. Op basis daarvan wordt al dan niet besloten het Sociaal Plan nogmaals te verlengen.

Het volledige Sociaal Plan is hier te lezen.