Vertrekregeling HP/De Tijd

woensdag 3 december 2008

Bij opinieweekblad HP/De Tijd is op dinsdag 2 december een akkoord bereikt over een vertrekregeling voor zes redacteuren.

In september jl. kwam Audax met de redactieraad van HP/De Tijd een herstelplan overeen waaraan een flinke bezuiniging was gekoppeld. De 25 man grote redactie moest met eenderde worden ingekrompen. In tegenstelling tot berichten in de media hoeft geen enkele redacteur gedwongen te vertrekken. De NVJ heeft in de afgelopen weken steeds gestreefd naar vertrek op basis van vrijwilligheid. Oorspronkelijk zou het gaan om vijf tot zeven redactieleden. Uiteindelijk maken nu zes redacteuren gebruik van de vrijwillige vertrekregeling.
NVJ-secretaris Yvonne Dankfort reageert tevreden over het akkoord maar wijst tegelijkertijd op de reden van de regeling. ‘We moeten niet vergeten dat het hier om een reorganisatie gaat. Het blijft bovendien heel spannend hoe de redactie nu verder gaat in haar afgeslankte vorm.’