ViP’pers vinden journalistiek ondernemerschap belangrijkste speerpunt

maandag 25 januari 2016

Bijna 80 procent van de studenten en starters die lid zijn van NVJ Vers in de Pers vindt journalistiek ondernemerschap het belangrijkste speerpunt van de sectie. Jonge journalisten willen leren freelancen, helderheid krijgen in het landschap van fondsen en willen zich beter profileren op de huidige, onzekere markt.

Een ander belangrijk aandachtspunt is journalistieke innovatie, zo blijkt uit de enquête. De leden willen zich bekwamen in nieuwe vormen van journalistiek. Online journalistiek en het crossmediale werken zijn hierin zeer belangrijk. Ook zijn zij geïnteresseerd in persoonlijkere, transparantere journalistiek, of juist de bedrijfsjournalistiek.

Evenementen

Uit de enquête blijkt dat de leden enthousiast reageren op de suggestie om meer evenementen te organiseren op scholen. Bijna unaniem stellen de leden naar een ViP-evenement te gaan, als dat op school zou plaatsvinden. Tegelijkertijd is er ook de wens om in contact te worden gebracht met oudere generaties journalisten. Voor ViP is dit het signaal om bij het organiseren van evenementen op zoek te gaan naar de brug tussen jong en oud.

In kaart brengen

Naar aanleiding van de uitkomsten zal het bestuur van de sectie het onderwerp ondernemerschap verder uitdiepen en in kaart brengen waar zij specifiek aan kan bijdragen als het om ondernemerschap gaat. Ook zal de sectie bij journalistieke innovatie nieuwe vormen willen gaan verkennen samen met haar leden.

Diversiteit

Een andere taak die de sectie voor zichzelf ziet is het belang van diversiteit in de journalistiek onder de aandacht te brengen van haar leden. De journalistiek zou vanzelfsprekend een representatieve afspiegeling van onze maatschappij moeten vormen. Die vanzelfsprekendheid moet al beginnen bij de jongste journalisten, aldus de sectie.