Vitaal

donderdag 24 december 2020

Wat een jaar hebben we zien verdwijnen. Alles stond op scherp toen in maart de eerste lockdown inging. En wat hebben we ons geweerd als vitale beroepsgroep. Als eerste terugblik op een crisis die nog niet voorbij is, denk ik dat we die vitaliteit dubbel en dwars hebben bewezen.

De redacties door meer dan ooit 24/7 te berichten over een bewegend doelwit. De freelancers door, al dan niet met hulp van steunfondsen, te blijven bewijzen hoe onmisbaar ze zijn voor het behoud van ons vak. De NVJ door op beide fronten voor jullie klaar te staan. En ook dat is vitaal. Met een evenredige vertegenwoordiging van freelancers en collega’s in vaste dienst laten wij Europese zusterverenigingen ver achter ons.

De coronacrisis versterkt ons in die integrale benadering. Nergens zie je de veerkracht en innovatie scherper dan bij de journalistieke ondernemers.  Onderzoeksplatformen gedijen, hyperlocals- lokale websites gedreven door eenpersoonsfirma’s- veren op in de crisis. De durf waarmee jonge collega’s online platformen betreden, is indrukwekkend. Wat een voortstuwende kracht. Redacties zien eindelijk in dat het flagrante maatschappelijke onrecht waarover ze berichten zelfs in hun eigen huis gestalte krijgt.

We hebben in dit crisisjaar mooie slagen kunnen maken. Het is te danken aan jullie: creatieve performers aan de basis, steeds meer gesteund door collega’s binnen de vaste schil. Ik ben ongelofelijk trots op jullie, en op wat er is bereikt. Ik wens jullie welverdiende, fijne kerstdagen, en voor 2021 alleen maar het allerbeste,

Renske Heddema, voorzitter NVJ