Voorstellenpakket CAO Dagblad

vrijdag 18 februari 2011

Deze week is het voorstellenpakket CAO 2011 Dagbladjournalisten aan leden van de sectie Dagblad gestuurd. De eerste CAO-onderhandelingen starten op vrijdag 25 februari. De CAO-partijen willen binnen twee onderhandelingsrondes een resultaat bereiken.

De NVJ stelt in haar voorstellenpakket onder andere verlenging voor van de auteursrechtvergoeding inclusief collectieve regeling. Ook wil de NVJ dat de VUT-premieheffing met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2011 volledig voor rekening van de werkgever komt en wel zolang er geen VUT-premieheffing meer nodig is. De NVJ vraagt in het kader van behoud van koopkracht een structurele loonsverhoging van 2 procent.

De CAO-partijen willen binnen twee onderhandelingsrondes een resultaat bereiken. De NVJ wil in de komende maanden maanden nadrukkelijke stappen zetten rond modernisering van de CAO Dagblad. In een zoektocht naar modernisering zijn onderwerpen als aanpassen seniorendagen, pensioen en andere regelingen immers veel meer bespreekbaar, aldus de NVJ.
De NVJ pleit er verder voor uiterlijk in augustus het overleg over de moderne CAO 2012 te starten om te voorkomen dat het een automatisme wordt te onderhandelen als de CAO al is verlopen.

De onderhandelingsdelegatie bestaat dit jaar uit: Wiebe Pennewaard, Leeuwarder Courant (voorzitter); Bert de Jong, Leeuwarder Courant; Tanja Kits, Centrale redactie Wegener; Giel ten Bosch, De Telegraaf; Frits Poelman, Sectiebestuur/Dagblad van het Noorden; Tom Gibcus, secretaris NVJ.

Leden van de dagbladsectie kunnen tot donderdag 24 februari, 12:00 uur hun stem uitbrengen over het voorstellenpakket.