Wais Shirbaz aan kabinet: meer aandacht voor kwetsbaarheid journalisten en ‘witte vlekken’ op de kaart

maandag 17 januari 2022

De NVJ wil meer aandacht van de politiek voor de kwetsbaarheid van journalisten, zegt omroepsecretaris Wais Shirbaz op Spreekbuis.nl. Journalisten staan steeds meer bloot aan risico’s die steeds heftiger worden. Maar het gaat niet alleen om de fysieke veiligheid, aldus Shirbaz. ‘Ook op het niveau van werkvoorwaarden zien wij onveiligheid, zeker bij de publieke omroepen.’ Shirbaz doelt daarmee op de vergaande flexibilisering van contracten.

De secretaris maakt zich verder zorgen over de ‘witte vlekken’ op de kaart van Nederland, plaatsen waar geen journalistieke controle meer is op bijvoorbeeld gemeentebesturen. ‘Wij willen dat er meer wordt gedaan en dat die versterking structureel is.' Hij vindt het een positief signaal dat in het regeerakkoord € 30 miljoen is vrijgemaakt voor lokale journalistiek en onderzoeksjournalistiek. 'Betere informatievoorziening aan de burgers leidt tot grotere betrokkenheid. Het geld dat daarvoor nodig is, verdienen we maatschappelijk dubbel en dwars terug. De democratie mag wat kosten.’