Wet dwangsom wordt weinig gebruikt

zaterdag 8 december 2012

Ingevolge de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen hebben burgers recht op een geldbedrag, indien een bestuursorgaan niet binnen de geldende termijn een beslissing op een vergunningaanvraag of een bezwaar neemt. Uit de Monitor Wet dwangsom blijkt dat van de mogelijkheden die de Wet dwangsom biedt maar beperkt wordt gebruikgemaakt. Driekwart van de gemeenten heeft in 2010 te maken gehad met een of meer oneigenlijke Wob-verzoeken: verzoeken om informatie waarvan de gemeente vermoedt dat ze uitsluitend zijn ingediend met het oogmerk een dwangsom te ontvangen.