Wetsvoorstel Minimumloon bij overeenkomst van opdracht

woensdag 15 mei 2013

Mensen (niet zijnde zzp-ers) die geen arbeidsovereenkomst hebben maar op basis van een opdrachtovereenkomst werken, vallen als het wetsontwerp ongewijzigd doorgang vindt, onder het wettelijk minimumloon. Door betaling van het minimumloon aan deze groep moet misbruik van opdrachtnemers worden voorkomen. Zelfstandige opdrachtnemers (zzp-ers) zullen niet onder het wetsontwerp vallen. Zij zijn immers ondernemers. Nu is het minimumloon alleen van toepassing op de opdrachtovereenkomst als het werk door één en dezelfde persoon wordt verricht. Dit criterium blijkt in de praktijk gemakkelijk te omzeilen, waardoor de opdrachtgever geen minimumloon hoeft te betalen. Met dit wetsvoorstel wordt dat voorkomen.
Bron: Rijksoverheid.nl