Workshop beoordelingssystematiek

donderdag 29 januari 2009

In opdracht van de NVJ heeft Marjolein Aelberts de notitie Beoordelingssystematiek Dagbladen – Stand van Zaken geschreven. Hiermee kunnen redactiecommissies bepalen hoe de stand van zaken op hun eigen redactie is en of de juiste stappen zijn gezet. De NVJ Academy organiseert op vrijdag 27 februari een workshop over de beoordelingssystematiek.

Op dit moment bevinden alle dagbladen zich in verschillende fases: nog bezig met het bouwen van een systematiek; al gebouwd, maar nog in pilotfase; het systeem werkt al; het systeem is al toe aan een eerste evaluatie. Alle redactiecommissies hebben aangegeven behoefte te hebben aan reflectie over de invoering van de beoordelingssystematiek bij hun eigen krant.

De NVJ heeft aan een externe deskundige gevraagd om een notitie te maken over de (invoering) van de beoordelingssystematiek bij dagbladen. Samen met de schrijver van de notitie, Marjolein Aelberts, wordt een cursusdag georganiseerd waarbij redactiecommissies een goed oordeel kunnen vormen over de wijze waarop bij hun eigen krant de systematiek is ingevoerd. Het is hierbij belangrijk dat zoveel mogelijk redactiecommissies uit verschillende bedrijven aanwezig zijn, juist om vergelijkingen te kunnen maken en inzicht te krijgen in de verschillende manieren waarop de systematieken zijn vormgegeven. Van elke redactiecommissie kunnen maximaal 2 personen aanwezig zijn.

Programma:
10.00 – 11. 00 uur: toelichting op de notitie door Marjolein Aelberts en presentatie checklist
11.00 – 12. 30 uur: bespreking van de situatie per aanwezige redactiecommissie
12.30 – 13.30 uur: lunch
13.30 -16.30 uur: vervolg bespreking van situatie per redactiecommissie
16.30 uur: borrel

Datum: vrijdag 27 februari 2009
Locatie: NVJ, Johannes Vermeerstraat 22, Amsterdam
Prijs: gratis

Aanmelden kan via nvjacademy@nvj.nl of via 020 – 6766771 uiterlijk woensdag 18 februari a.s.