Workshop Geldzaken

woensdag 25 februari 2009

In opdracht van FreelancersAdviesNVJ houdt NAHV Belastingadviseurs op 24 maart de jaarlijkse workshop Geldzaken. De workshop is gratis voor freelanceleden. Tijdens de bijeenkomst wordt stilgestaan bij belastingen die direct betrekking hebben op zelfstandige journalisten. Ook komen onderwerpen zoals rechtsvormen, winst, en Verklaring Arbeids Relatie (VAR) aan bod.

NAHV zal tijdens de middag ook de fiscale faciliteiten voor de ondernemer toelichten.

De ondernemer heeft recht op de volgende fiscale aftrekposten:

- Zelfstandigenaftrek – 9.096 (2008) met afbouw.
Indien de ondernemer meer dan 1.225 uur per jaar, ongeveer 23 uur per week, aantoonbaar besteedt aan de uitoefening van zijn beroep heeft hij recht op zelfstandigenaftrek. Deze bedraagt 9.096,- voor winsten onder de 13.465,-. Bij hogere winsten loopt het bedrag af.

- Startersaftrek ad 2.035,- (2008)
De ondernemer die recht heeft op zelfstandigenaftrek heeft de eerste drie jaar van bedrijfsuitoefening tevens recht op startersaftrek. Deze bedraagt 2.035,-.

- MKB-winstvrijstelling.
Deze vrijstelling geeft recht op een vermindering van 10 procent over de winst voor ondernemers nadat deze is verminderd met de ondernemingsaftrek (zelfstandigenaftrek, meewerkaftrek, stakingsaftrek). Dat betekent dat over 10 procent van de winst geen belasting wordt geheven.

- Investeringsaftrek.
Het totale investeringsbedrag per jaar moet hoger zijn dan 2.100,. De aftrek bedraagt ten hoogste 25 procent van het totale investeringsbedrag van de bedrijfsmiddelen met een aanschafprijs boven de 450,.

- Fiscale OudedagsReserve (FOR)
Dit is een aftrekmogelijkheid om een pensioenvoorziening op te bouwen. De toevoeging aan de FOR bedraagt 12 procent van de winst met een maximum van 11.396,- (2008).
(bron: www.nahv.nl)

De workshop Geldzaken wordt gehouden op dinsdag 24 maart van 13.30 tot 17.00 uur bij de NVJ, Joh. Vermeerstraat 22, Amsterdam. Gratis voor leden. Niet-leden betalen 75 euro. Aanmelden: freelancersadvies@nvj.nl telefoon 020 6769066.